Walne zebranie K.S. Warmia

ręce podniesione do góry.jpg

Zarząd K.S. "WARMIA" Grajewo zgodnie z §25 Statutu Klubu, zaprasza Członków Klubu na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w dniu 21.10.2020 (środa) o godzinie 17:00 w Sali Konferencyjnej Muzeum Mleka w Grajewie przy ul. Konstytucji 3 Maja 36.

W związku z koniecznością przestrzegania zasad bezpieczeństwa, związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz ograniczeń w liczbie osób (1 osoba na 2,5 m²) w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym będą mogli wziąć udział jedynie Członkowie Klubu oraz zaproszeni goście. Wszyscy uczestnicy zebrania będą mogli uczestniczyć w nim po dokonaniu pomiaru temperatury ciała przed wejściem do sali i dezynfekcji rąk.

Przypominamy Członkom Klubu o konieczności uregulowania składek członkowskich w wysokości 5 zł/miesięcznie lub 1 zł/miesięcznie (emeryci) w celu pełnego uczestnictwa w walnym zebraniu tj. z możliwością uprawnienia do głosowania. Składki można będzie opłacić bezpośrednio przed zebraniem.

 

Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie i przyjęcie regulaminu obrad.
 7. Wybór komisji Walnego Zebrania:
 8. a) uchwał i wniosków (3 osoby),
 9. b) skrutacyjnej (3 osoby).
 10. Sprawozdania z działalności Zarząd.
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 12. Dyskusja.
 13. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Klubu.
 14. Wybór Zarządu Klubu
 15. a) ustalenie liczby członków Zarządu,
 16. b) ustalenie formy głosowania,
 17. c) zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu,
 18. d) zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej,
 19. d) osobiste potwierdzenie kandydowania oraz wystąpienia kandydatów,
 20. e) dyskusja,
 21. d) wybór członków Zarządu Klubu,
 22. e) wybór członków Komisji Rewizyjnej,
 23. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków
 24. Głosowanie nad uchwałami Walnego Zebrania
 25. Dyskusja.
 26. Zamknięcie zebrania. 

Zarząd K.S. WARMIA Grajewo

 

 

http://kswarmiagrajewo.pl

http://facebook.com/warmia

http://www.youtube.com/c/KSWARMIAGrajewo

Aktualności

Powrót na początek strony