Rozpoczyna się rekrutacja do Projektu „Politechnika Białostocka- Grajewski Uniwersytet Dziecięcy”

grajewski uniwersytet dzieciecy LOGO.png

W roku akademickim 2022/2023 czterdziestu dwóch uczniów grajewskich szkół podstawowych, uczęszczających do klasy IV, V i VI, może wziąć udział w zajęciach organizowanych w ramach projektu pt. "Politechnika Białostocka – Grajewski Uniwersytet Dziecięcy (PB GUD)". W ramach tej inicjatywy zostanie zrealizowanych 15 zajęć edukacyjnych, w formie wykładów i warsztatów edukacyjnych, prowadzonych przez pracowników Politechniki Białostockiej oraz instytucji współpracujących przy realizacji inicjatywy, w pomieszczeniach Politechniki Białostockiej oraz instytucji współpracujących.

Rekrutacja do PB GUD odbędzie się w terminie od 03 do 15 listopada 2022 r., na podstawie Regulaminu Projektu.

Rodzice chętnych dzieci powinni, w ww. terminie, złożyć wypełniony Formularz rekrutacyjny (w załączeniu) w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza dziecko.

Po zakwalifikowaniu dziecka do projektu rodzice zostaną poproszeni o wypełnienie deklaracji udziału.

Aktualności

Powrót na początek strony