XXV sesja Rady Miasta Grajewo i posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że dnia 28 października 2020 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się XXV
Sesja Rady Miasta Grajewo.

Rada Miasta obradować będzie w sali widowiskowej Grajewskiego Centrum Kultury.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zachowania
szczególnych środków ostrożności zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców, przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w tych posiedzeniach ze względów bezpieczeństwa.

Informuję również, że po uzgodnieniach z Burmistrzem Miasta Grajewo, Naczelnicy
Wydziałów, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych jak również Prezesi Spółek nie wezmą udziału w obradach sesji Rady Miasta.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad XXV Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

  2. Przedstawienie porządku obrad.

  3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.

  4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez jednostki oświatowe w roku szkolnym 2019/2020.

  5. Informacje w sprawie wyników analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych
   do ich złożenia.

  6. Podjęcie uchwał w sprawach:

   1. nadania nazwy ulicy;

   2. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu "Współzarządzanie procesem
    rewitalizacji Miasta Grajewo - model inspirowany rozwiązaniami włoskimi z Turynu";

   3. wyrażenia opinii dotyczącej Kompletnej Propozycji pn. „Grajewo – miasto efektywnie
    zarządzane i przyjazne mieszkańcom” wraz z załącznikami;

   4. przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Grajewo na lata 2021-2025”;

   5. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2020 r.;

   6. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2020-2036.

  7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

  8. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.

  9. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Miasta Grajewo.

  10. Sprawy różne.

  11. Zamknięcie XXV Sesji Rady Miasta.

Przewodnicząca Rady Miasta

mgr Halina Muryjas-Rząsa


OGŁOSZENIE

Biuro Rady Miasta ogłasza, że odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo, tj. Komisji Budżetu, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Spraw Społecznych w dniu 28 października 2020 r. (środa) o godz. 9.00. Komisje obradować będą w sali widowiskowej
Grajewskiego Centrum Kultury.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców, przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w tych posiedzeniach ze względów bezpieczeństwa.

Informujemy również, że Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych jak również Prezesi Spółek nie wezmą udziału w posiedzeniu.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przedstawienie porządku posiedzenia połączonych Komisji.

 3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

  1. nadania nazwy ulicy;

  2. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu "Współzarządzanie procesem
   rewitalizacji Miasta Grajewo - model inspirowany rozwiązaniami włoskimi z Turynu";

  3. wyrażenia opinii dotyczącej Kompletnej Propozycji pn. „Grajewo – miasto efektywnie
   zarządzane i przyjazne mieszkańcom” wraz z załącznikami;

  4. przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Grajewo na lata 2021-2025”;

  5. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2020 r.;

  6. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2020-2036.

 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

 5. Sprawy różne.

 1. Zamknięcie posiedzenia.

Aktualności

Powrót na początek strony