Ankieta dla osób do 25 lat

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury w związku z opracowywaniem LSR na lata 2023-2027 zwraca się z prośbą do osób młodych (do 25 roku życia) o wypełnienie poniższej ankiety

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=d4b03bd0&b=bcf41a92b&c=39f60c4a


Dane statystyczne pokazują iż nasz cały obszar boryka się z wyludnieniem, starzeniem się społeczeństwa oraz odpływem ludzi młodych.
Chcielibyśmy w naszej strategii ująć operacje na rzecz lokalnego środowiska młodzieżowego, w tym działań integrujących oraz animujących.
Prosimy o poświęcenie kilku minut i wypełnienie powyższej ankiety. Ankieta jest anonimowa, a wyniki posłużą do opracowania ogólnego
raportu.

Aktualności

Powrót na początek strony