Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - komunikat

UWAGA.png

K O M U N I K A T

 

W związku z przedłużającym się postępowaniem prowadzonym przez spółkę BIOM Sp. z o.o. zmierzającym do uzyskania wszelkich pozwoleń, które są niezbędne do uruchomienia Międzygminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych utworzonego przy Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce, Miasto Grajewo informuje, że aktualnie działający Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowany przy ul. Targowej 19, będzie funkcjonował do 31 grudnia 2024 roku. Podmiotem odpowiedzialnym za ten PSZOK jest w dalszym ciągu Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Grajewie.

Aktualności

Powrót na początek strony