Cztery firmy chcą budować halę przy Szkole Podstawowej nr 4

hala wizualizacja.jpg

Cztery firmy chcą podjąć się budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4. Dziś minął termin składania ofert na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu szkoły i boiska lekkoatletycznego przy szkole”. Teraz urzędnicy dokonają weryfikacji poprawności złożonych ofert.

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 to jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji, do których Miasto Grajewo przygotowywało się od wielu lat. Najpierw powstał projekt budynku, następnie szukano źródeł finansowania. Udało się to w ubiegłym roku – wniosek do ósmej edycji Programu Inwestycji Strategicznych przeszedł pozytywna ocenę i Miasto Grajewo otrzymało jedno z największych dofinansowań w historii – 15 840 000,00 zł na realizację tego przedsięwzięcia.

Przypominamy, że ramach inwestycji zostanie wybudowana hala sportowa, a także wykonane zago­spodarowanie terenu szkoły i boiska lekkoatletycznego znaj­dującego się przy niej. Do tego dochodzi ogrodzenie terenu „Czwórki”, boiska oraz remont i przebudowa istniejącego bu­dynku sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym na potrzeby zajęć korekcyjno-rehabilitacyjnych.

Wyposażenie technologiczne nowej sali zostanie dosto­sowane do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną czy tenisa ziemnego. Szkoła dzięki realizacji inwestycji zyska również przyrządy gimnastyczne i wyposażenie siłowni we­wnętrznej. Zgodnie z umową wyłoniony w drodze prze­targu wykonawca dostarczy i zamontuje trybuny sportowe na 206 miejsc na parterze i 185 miejsc siedzących na piętrze. Prognozowany koszt inwestycji to 17,6 mln zł. Miasto Gra­jewo ma zarezerwowane w budżecie środki na wkład wła­sny do tego zadania oraz wymagane pozwolenia na budowę.

Aktualności

Powrót na początek strony