Podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz od środków transportowych - opłaty na indywidualne numery rachunków bankowych

herb_Grajewa_ver_12.png

 

Burmistrz Miasta Grajewo informuje, że od 2021 r. wpłat podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych należy dokonywać na indywidualne numery rachunków bankowych.


Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne. Każdemu podatnikowi został przypisany indywidualny numer rachunku bankowego. Nowe numery rachunków znajdą Państwo w tegorocznych decyzjach podatkowych. Wszystkie wpłaty dokonane na dotychczasowy numer konta bankowego, przed doręczeniem nowych decyzji, zostaną zaksięgowane na właściwych kontach.


Podatek od nieruchomości, rolny i leśny – osoby prawne. Każdemu podatnikowi został przypisany indywidualny numer rachunku bankowego. Kwoty należnego podatku należy wpłacać na indywidualne konta bankowe. Podatnicy składający deklaracje podatkowe, zostaną pisemnie zawiadomieni o indywidualnym rachunku bankowym. Wszystkie wpłaty dokonane na dotychczasowy numer konta bankowego, przed otrzymaniem zawiadomienia, zostaną zaksięgowane na właściwych kontach.


Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne i prawne. Każdemu podatnikowi został przypisany indywidualny numer rachunku bankowego. Kwoty należnego podatku należy wpłacać na indywidualne konta bankowe. Podatnicy składający deklaracje podatkowe, zostaną pisemnie zawiadomieni o indywidualnym rachunku bankowym. Wszystkie wpłaty dokonane na dotychczasowy numer konta bankowego, przed otrzymaniem zawiadomienia, zostaną zaksięgowane na właściwych kontach.


Jednocześnie informuję, iż wpłaty ww. podatków przyjmowane są również w kasie Urzędu Miasta Grajewo, która jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00.
W kasie istnieje możliwość dokonywania płatności za pomocą kart płatniczych.
Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, zaleca się korzystanie z elektronicznych metod płatności.
 

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                Dariusz Latarowski

                                                                                                                                                            Burmistrz Miasta Grajewo

Aktualności

Powrót na początek strony