1400 nowych drzew i 1100 nowych krzewów w Grajewie

podpisanie umowy na bioróżnorodność.JPG

banery program regionalny.png

Dariusz Latarowski - Burmistrz Miasta Grajewo podpisał dziś (13 września 2023 r.) umowę z wykonawcą na "Zwiększenie bioróżnorodności na obszarze Miasta Grajewo". W ciągu 48 dni w Grajewie przybędzie zieleni i zostanie posadzonych niemal 1400 drzew oraz 1100 krzewów w siedmiu obszarach naszego miasta:


- skwer przy ul. Legionistów
- ul. rtm. W.Konopki
- obszar pomiędzy ul. Książęcą i ul. Ks. Aleksandra Pęzy
- teren przy ul. Pułaskiego z drzewami dojrzałymi
- obszar ulicy Dwornej
- obszar pomiędzy ul. A. Mickiewicza, ul. Ks. J. Popiełuszki i ul. dr T.Nowickiego
- teren przy ul. 9 Pułku Strzelców Konnych.


Dzięki realizacji inwestycji w Grajewie przybędzie również elementów małej architektury m.in. ławki parkowe, stojaki na rowery, kosze na śmieci.
Wartość tej "bio-inwestycji" to 497 919,00 zł. Przypomnijmy, że zadanie „Zwiększenie bioróżnorodności na obszarze Miasta Grajewo” to kolejny projekt Miasta Grajewo, który został wybrany do dofinansowania - przez Zarząd Województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio-i georóżnorodności oraz krajobrazu.


Więcej na temat realizacji zadania i pełen opis nasadzeń znajdą Państwo też w najnowszym wydaniu Gazety Grajewskiej - nr 8 (147) 2023 z 8 września 2023 r., strona 4-5.

Aktualności

Powrót na początek strony