Rewitalizacja centrum - umowa podpisana

podpisanie umowy.jpg

Dziś (27 września 2021 r.) Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski podpisał umowę na realizację inwestycji pn.: „Rewitalizacji Centrum Grajewa” w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu - jest to grajewskie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe UNIROL Dorota Kulikowska.

Przypomnijmy, że w ramach inwestycji wykonane zostaną roboty drogowe, wodno-kanalizacyjne i oświetlenie, w tym:

1) przebudowa Placu Niepodległości, w ramach której zostanie rozebrana istniejąca nawierzchnia i wykonana nowa nawierzchnia jezdni i parkingu z kostki kamiennej nieregularnej oraz chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej trapezowej płukanej. Ponadto powstanie kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne.

2) przebudowa ul. Kilińskiego (od ul. Popiełuszki do ul. Ełckiej) obejmie urządzenie zieleni, rozbiórkę starej i budowę nowej nawierzchni jezdni z kostki kamiennej nieregularnej (od ul. Ełckiej do skrzyżowania z ul. Plac Niepodległości) oraz  kostki betonowej typu „starobruk” (od skrzyżowania z ul. Plac Niepodległości do ul. Popiełuszki), parkingów z kostki kamiennej nieregularnej oraz chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej trapezowej płukanej. Wykonana zostanie również kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne.

3) przebudowa ul. Traugutta (od ul. Kilińskiego do ul. Piłsudskiego) obejmie roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni drogowej, budowę nawierzchni jezdni z kostki betonowej typu „starobruk” oraz nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej trapezowej płukanej. Zostanie wykonana kanalizacja deszczowa i wybudowane oświetlenie uliczne.

4) od ul. Traugutta do Placu Niepodległości zostanie wybudowany ciąg pieszo-jezdny  o nawierzchni jezdni z kostki kamiennej nieregularnej oraz chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej trapezowej płukanej. W ramach inwestycji zostanie wykonana kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie. Zostaną rozebrane budynki kolidujące z zaprojektowaną infrastrukturą techniczną.
W ramach inwestycji przebudowane zostaną także istniejące urządzenia energetyczne w ul. Kilińskiego, ul. Traugutta i Placu Niepodległości, kolidujące z zaprojektowanym zagospodarowaniem terenu. Nastąpi również częściowa wycinka drzew uniemożliwiających realizację projektowanej infrastruktury drogowej. Wykonawca na zrealizowanie inwestycji ma 300 dni od podpisania umowy.


Od 2015 roku podjęliśmy się realizacji 160 zadań inwestycyjnych, które są prezentowane na MAPIE INWESTYCJI GRAJEWA
https://www.inwestycje.grajewo.pl/

 

Aktualności

Powrót na początek strony