Badanie Wskaźnik Aktywności Rozwojowej Samorządów - WARS III - Ankieta

Badanie realizuje Szkoła Główna Handlowa w Warszawie we współpracy ze Związkami Samorządowymi (szczegóły w załączniku). Badanie jest skierowane do osób zarządzających Jednostkami Samorządu Terytorialnego i skierowane jest do wszystkich samorządów w Polsce.

Prosimy o udział w badaniu. Wypełnienie ankiety to odpowiedź na 6 krótkich pytań - zajmuje kilka minut. Termin wypełniania ankiet - do 15 czerwca 2024 r.

Prosimy by ankietę wypełniła jedna osobą zarządzająca jednostką samorządu terytorialnego - Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta, Starosta Powiatu, Marszałek Województwa  lub  wskazana przez nich osoba.  


Link do badania (zamieszczony także w zaproszeniu):


https://forms.office.com/e/XiGuxkGJTZ

 

Więcej o badaniu i jego poprzednich edycjach:
 

https://www.sgh.waw.pl/wskaznik-aktywnosci-rozwojowej-samorzadu-wars

 

Aktualności

Powrót na początek strony