Wizyta Miasta Soleczniki (Litwa)

spotkanie projektowe 29.JPG

interreg_Lietuva-Polska_PL_v2_RGB.jpg

Dziś gościliśmy delegację reprezentującą Miasto Soleczniki (Litwa). Było to spotkanie w ramach litewsko-polskiego projektu „Strenghtening of border social connections” („Wzmocnienie transgranicznych powiązań społecznych”).

Uczestnicy spotkania odwiedzili w naszym mieście ważniejsze obiekty sportowo-rekreacyjne, m.in. ogólnodostępne kompleksy boisk Orlik, halę MOSiR, basen i Muzeum Mleka. Oglądali również budowę boiska lekkoatletycznego przy SP nr 4 w Grajewie.

Przypomnijmy, że w czerwcu 2020 r. Miasto Grajewo wspólnie z litewską Administracją Samorządu Rejonu Solecznickiego (lit. Šalčininkai) złożyły wniosek do transgranicznego Programu Operacyjnego Interreg Polska-Litwa pn. „Wzmocnienie transgranicznych powiązań społecznych”. Projekt uzyskał pozytywną ocenę i został skierowany do dofinansowania. W grudniu 2020 została podpisana umowa o dofinansowanie przez Lidera projektu – Miasto Soleczniki. W ramach wspomnianego projektu w Grajewie realizowana jest właśnie budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Konstytucji 3 Maja 23 w Grajewie przy Szkole Podstawowej nr 4.

Wartość całego litewsko-polskiego projektu dla obu beneficjentów: 804.569,44 EURO

Dofinansowanie projektu ze środków UE 683.884,02 EURO do 85% wydatków kwalifikowalnych.

Aktualności

Powrót na początek strony