Wilk Roku - przedłużamy termin do 19 maja

Wilk Roku do 19 maja.jpg

Nagrody Burmistrza Miasta Grajewo – „WILK ROKU” – przedłużamy termin przyjmowania wniosków na kandydatów do 19 maja 2023 r.

Wnioski należy dostarczyć do Urzędu Miasta w zamkniętej kopercie zatytułowanej WILK ROKU bądź przesłać drogą pocztową (Urząd Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6a, 19-200 Grajewo lub elektroniczną (skan dokumentów) na adres sekretariat@um.grajewo.pl. 

Ideą nagrody jest wyróżnienie osób, instytucji lub organizacji, które w sposób szczególny swoją codzienną pracą, aktywnością i zaangażowaniem służą miastu i jego mieszkańcom oraz przyczyniają się do promowania Grajewa. W tej edycji nagradzane będą osiągnięcia i działalność z 2022 roku.

 Nagrody przyznawane będą w sześciu kategoriach:

  1. Wydarzenie Roku
  2. Osobowość Roku
  3. Twórczość Artystyczna
  4. Wolontariusz Roku
  5. Uczeń Roku
  6. Wilk Grajewian

 

Aktualności

Powrót na początek strony