Podatkowe czynności kontrolne prowadzone na terenie Miasta Grajewo

UWAGA.png

W związku z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Najwyższej Izby Kontroli, które dotyczą weryfikacji zgłoszeń w podatkach lokalnych, tutejszy organ podatkowy w 2023 r. dokonał analizy dotyczącej tej kwestii. Z ustaleń organu wynika, że na terenie Miasta Grajewo występują istotne rozbieżności w zgłaszaniu do opodatkowania powszechnie występujących budynków i budowli.

W celu zapewnienia powszechności opodatkowania organ przeprowadzi czynności zmierzające do sprawiedliwego obciążenia wszystkich podatników, w związku z posiadanymi budynkami i budowlami. Dlatego wysłane zostaną odpowiednie pisma do podatników, których sytuacja wymaga wyjaśnienia. Wezwania mają na celu pomoc w poprawnym rozliczeniu podatku. Czynności weryfikacyjne będą podejmowane w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla podatników.

Wezwania organu mają na celu doprowadzenie do zniwelowania nieprawidłowości bez konieczności uruchamiania kontroli podatkowej.

Aktualności

Powrót na początek strony