OGŁOSZENIE

Herb_Grajewa.jpg

Ogłoszenie

Przypominamy o zmianach w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Grajewo.

Mając na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się i ograniczanie ryzyka zakażenia koronawirusem Burmistrz Miasta Grajewo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 22 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 z późn. zm.) podjął decyzję dotyczącą reorganizacji pracy Urzędu Miasta Grajewo na czas trwania epidemii.


Urząd Miasta funkcjonuje z ograniczoną bezpośrednią obsługą interesantów.

 

Kontakt z urzędnikami możliwy jest w godz. od 7:30 do 15:30

telefonicznie pod numerem Sekretariatu 86 273 08 02,

elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@um.grajewo.pl 

lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-puap, do której odnośnik znajduje się na stronie: https://www.grajewo.pl/pl/kontakt/epuap/.

 

Wykaz telefonów kontaktowych i adresów e-mail pracowników Urzędu dostępny jest pod adresem: https://www.grajewo.pl/pl/kontakt/wydzialyipracownicy/.

Wnioski i podania można pozostawić w punkcie podawczym znajdującym się w holu Urzędu lub bez bezpośredniego kontaktu, w skrzynce zamontowanej przy wejściu do Urzędu.

Zachęcamy do załatwiania spraw przez profil zaufany. Osoby, które go nie posiadają, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w Urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami.

WAŻNE. Interesanci przebywający w Urzędzie Miasta w celu załatwienia niezbędnych spraw mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Czyli w holu budynku mogą znajdować się jednocześnie 2 osoby.

W celu dokonania niezbędnych opłat zachęcamy do korzystania z formy elektronicznej. Poniżej wykaz numerów kont bankowych:

PKO BANK POLSKI Oddział w Białymstoku C.K. w Łomży

24 1020 1332 0000 1502 1214 2172
(podatki i opłaty lokalne, opłata skarbowa)

91 1020 1332 0000 1302 1073 6116

(opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Do budynków UM wpuszczani są jedynie pracownicy, po okazaniu identyfikatorów. Pracownicy, dla których było to możliwe, wykonują pracę zdalną.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

                                                                           Dariusz Latarowski

                                                                             Burmistrz Miasta Grajewo

 

Aktualności

Powrót na początek strony