Ruszył pracowity rok pod znakiem ważnych inwestycji

inwestycje_wersja17_page-0001.jpg

 

Co wśród najważniejszych, tegorocznych przedsięwzięć, uchwalonych na wniosek Burmistrza w grudniu przez radnych miejskich? - Z pewnością „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i boiska lekkoatletycznego przy szkole”. Na tę wyczekiwaną przez mieszkańców inwestycję pozyskaliśmy środki zewnętrzne i mamy na nią zarezerwowaną dużą kwotę 9 680 000,00 złotych – mówi Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo.

Warto zaznaczyć na wstępie, że całkowity koszt wszystkich tegorocznych zadań inwestycyjnych to ponad 41 milionów złotych.

Najdroższym będzie „Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo”, która opiewa na kwotę 14 512 000,00 zł. Realizowana będzie również „Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej” za sumę 4 483 500,00 zł oraz „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej” w kwocie 3 637 131,00 zł. Do tego dojdzie między innymi: „Przebudowa ul. Architektów” (3 687 668,00 zł) i „Przebudowa części ul. Elektrycznej (323 324,00 zł).

- Aby dalej sukcesywnie rozwijać i modernizować infrastrukturę komunikacyjną w naszym mieście, zdecydowaliśmy o przeznaczeniu 800 000,00 zł na wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi – dodaje Burmistrz.

Zgodnie z planem, jeszcze w tym roku modernizacji doczeka się hala sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie. Na ten cel w uchwale budżetowej zarezerwowano 750 000,00 zł. Mniej, bo 30 000,00 zł pójdzie na modernizację piłkochwytów boiska Orlik przy ul. 11 Listopada. Za 190 000, 00 zł ma być kontynuowany rozwój miejskiej elektromobilności.

Prace budowlane oszacowane na łączną kwotę 1 600 000, 00 zł pozwolą odrestaurować trzy zabytkowe obiekty w naszym mieście: Szkołę Podstawową nr 1, Miejską Bibliotekę Publiczną oraz wieżę ciśnień przy ul. Tabortowskiego.

Ważnym etapem każdego zadania jest przygotowanie dokumentacji. W tym roku ratusz chce mieć gotowe projekty dla przyszłych inwestycji. To między innymi: budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w części ulicy Geodetów oraz w ulicach Malinowej i Poziomkowej, a także Świerkowej, na co w sumie w uchwale budżetowej zapisano 175 000, 00 zł. Dokumentacja za 50 000, 00 zł będzie również wstępem do budowy sięgaczy od ulicy Geodetów, a kolejna za 20 000, 00 zł pomoże zbudować oświetlenie w ul. Partyzantów.

Warto również wspomnieć o dotacjach, dzięki którym zrealizowane zostaną inwestycje, z których z pewnością skorzystają grajewianie. Będą to: Rozbudowa DP nr 1803B Grajewo – Uścianki – Flesze – Cyprki w ramach dotacji dla powiatu grajewskiego oraz kolejna dla tego samorządu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Przebudowa z rozbudową DP nr 1808B ul. Przemysłowej w Grajewie na odc. od ul. Szkolnej do ronda w ul. Wiórowej i Braci Świackich”. Dotacje na oba te zadania sięgną 230 000, 00 złotych. Kwotą 380 000, 00 zł zdecydowano dotować dwa przedsięwzięcia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie: budowę brakującej części kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej oraz II etap budowy instalacji fotowoltaicznych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Grajewie.

Jak widać, zaplanowany na bieżący rok proinwestycyjny budżet obejmie przedsięwzięcia w różnych obszarach, co gwarantuje dalszy, dynamiczny rozwój Grajewa.

Gdzie są i będą realizowane tegoroczne zadania inwestycyjne? Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczoną tu grafiką prezentującą rozwój miasta oraz do zaglądania na Internetową Mapę Inwestycji, by dowiedzieć się więcej o tym, jak na plus zmienia się od niemal 9 lat Grajewo. Ta dostępna jest pod adresem: inwestycje-grajewo.pl.

Warto dodać, że portal zyskał nową odsłonę graficzną oraz nowe filtry, wykresy i funkcje. Dzięki nim jeszcze lepiej można poznać całe spektrum działań już zakończonych oraz tych inwestycji, które są w trakcie realizacji, a także zaplanowanych zadań. Wszystkie mają wspólny mianownik- dzięki nim nasze miasto staje się sukcesywnie coraz lepszym miejscem. Takie inwestycje jak między innymi nowe drogi, chodniki czy sieci kanalizacyjne sprawiają, że Grajewo stale się rozwija i tego właśnie od Burmistrza oczekują mieszkańcy.

 

 

Aktualności

Powrót na początek strony