Rusza remont ulic Mickiewicza i Nowickiego

IMG_7000.JPG

 

 remont logotyp.png

 

 

W dniu 27 października 2023 r. Miasto Grajewo podpisało umowę z wykonawcą z Grajewa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont ulic Mickiewicza i Nowickiego w Grajewie”. Od tego momentu wykonawca ma 200 dni na realizację zamówienia. Kompleksowy nadzór inwestorski nad prawidłową realizacją inwestycji pełni wyłoniony inspektor nadzoru. Zakończenie zadania planowane jest w maju 2024 roku.

Realizacja zadania jest możliwa dzięki pozyskaniu przez Miasto Grajewo dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowa o dofinansowanie zadania remontowego została zawarta pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Miastem Grajewo w dniu 30.11.2023 r.

Kwota dofinansowania: 1.233.439,80 zł.

Całkowita wartość zadania: 2.318.413,75 zł, w tym wartość kosztów kwalifikowalnych zadania 2.288.911,86 zł.

Zakres robót obejmuje:

1. Remont nawierzchni jezdni dwóch dróg gminnych: ul. A. Mickiewicza i ul. dr T. Nowickiego.

2. Remont zjazdów indywidualnych i publicznych.

3. Remont nawierzchni chodników wzdłuż ul. A. Mickiewicza i ul. dr T. Nowickiego.

4. Remont nawierzchni parkingów.

5. Wykonanie oznakowania poziomego.Remont nawierzchni dwóch dróg gminnych ma na celu poprawę układu komunikacyjnego w mieście Grajewo i usprawnienie ruchu na osiedlu. Dzięki realizacji zadania poprawi się funkcjonalność i estetyka ulic Mickiewicza i Nowickiego oraz zwiększy się bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Informacja z projektu czasowej organizacji ruchu

ul. A. Mickiewicza
Ruch drogowy odbywać się będzie przy zwężeniu jezdni dwustronnym z ograniczeniem prędkości do 30 km/h i zakazem wyprzedzania. Wprowadzono również zakaz zatrzymywania się na długości ul. A. Mickiewicza po stronie prawej. W każdej chwili umożliwiony będzie ruch w dwóch kierunkach dla służb miejskich, Pogotowia, Straży Pożarnej, Policji oraz dojazd mieszkańców do posesji.

ul. dr T. Nowickiego
Ruch drogowy odbywać się będzie przy zwężeniu jezdni jednostronnym z ograniczeniem prędkości do 30 km/h i zakazem wyprzedzania. Wprowadzono również zakaz zatrzymywania się na długości ul. dr T. Nowickiego po stronie lewej. W każdej chwili umożliwiony będzie ruch w dwóch kierunkach dla służb miejskich, Pogotowia, Straży Pożarnej, Policji oraz dojazd mieszkańców do posesji.

Podczas prowadzenia robót nie przewiduje się sterowania ruchem przy pomocy sygnalizacji świetlnej. W przypadku powstania utrudnień kierowanie ruchem będzie odbywać się ręcznie.

 

 

Aktualności

Powrót na początek strony