Grajewo w budowie

podpisanie umowy fot. 1.JPG

Kolejna inwestycja Miasta Grajewo w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dziś Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo podpisał umowę z ełcką Spółdzielnią Budowlanych "SKOMAND" na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów w Grajewie". W większości inwestycja zostanie sfinansowana z dotacji Rządowego Funduszu Polski Ład; kwota wspomnianej dotacji: 2 840 399,09 zł. Środki własne Miasta to 149 494,69 zł.


W ramach inwestycji Miasta Grajewo wybudowane zostaną sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Legionistów, W. Perlitza, Ułańskiej, Spokojnej, K. Sztramko, Jana Pawłą II, Św. Józefa, Św. Piotra, Św. Marka, Św. Floriana, Św. M.Kolbe, Siedzikówny "Inki", Tabortowskiego oraz sieci wodociągowe w ulicach: Jana Pawła II, Św. Józefa, Św. Piotra, Św. Marka, Św. Floriana, Św. M.Kolbe, Siedzikówny "Inki" i w ul. Tabortowskiego. Termin zakończenia zamówienia to 390 dni od daty podpisania umowy.

Aktualności

Powrót na początek strony