Ankieta – „złota rybka” i „król/królowa” w Grajewie

Szanowni Państwo!

Zapraszam do udziału w nietypowym anonimowym badaniu ankietowym mającym na celu poznanie Państwa pomysłów na rozwój miasta Grajewo w ciągu najbliższych lat.

Ankieta jest krótka - zawiera 1 pytanie otwarte oraz 1 pytanie zamknięte z podaną kafeterią odpowiedzi. Tym bardziej proszę poświęcić kilka minut na wypełnienie kwestionariusza. Dzięki Państwa aktywności uzyskamy cenną wiedzę i wskazówki, w jakim kierunku rozwijać miasto, żeby było dopasowane do potrzeb wszystkich mieszkańców.

Badanie związane jest z uczestnictwem Miasta Grajewo w II etapie konkursu w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Miasto ma szansę pozyskać ok. 40 mln zł na realizację projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych. Przedsięwzięcia mogą być dofinansowane nawet do 100% (Grajewo nie będzie musiało wydatkować własnych środków finansowych). To ogromna szansa dla naszego miasta.

Ankieta jest anonimowa. Wszystkie zebrane informacje i pomysły na działania, inwestycje, czy wydarzenia będą wykorzystywane wyłącznie do sporządzenia zbiorczych zestawień. Pojedyncze ankiety nie będą publikowane.

Ankietę można wypełnić on-line pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCiRvXAD2fSSCgT7euNyDmRy3kgo8GFPtQbVXECCbMyZ5ZPg/viewform?usp=sf_link

Można też pobrać plik edytowalny, wypełnić i odesłać na adres e-mail: e.lipowska@um.grajewo.pl lub wersję papierową złożyć w Urzędzie Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6A (w skrzynce zamontowanej przy wejściu do Urzędu).

Badanie ankietowe potrwa do 12 maja 2020 roku.

Szczegóły dotyczące projektu znajdziecie Państwo na stronie internetowej Urzędu Miasta Grajewo: https://www.grajewo.pl/pl/rozwojlokalny

Państwa pomysły wpłyną na rozwój Grajewa. Podzielcie się nimi! Zachęcam do aktywności i współdecydowania o przyszłości naszego miasta.

Dariusz Latarowski

Burmistrz Miasta Grajewo

Aktualności

Powrót na początek strony