Po 28 latach Wojsko Polskie wróci do Grajewa!

IMG_3795.JPG
W dniu 19 listopada 2022 r. w Parku Solidarności zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Miastem Grajewo, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Grajewo Dariusza Latarowskiego, a Skarbem Państwa, Ministerstwem Obrony Narodowej, reprezentowanym przez Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. Porozumienie reguluje kwestię przekazania wojsku 24 ha miejskich gruntów, obecnie nieużytków, terenów leśnych i terenów zdegradowanych na potrzeby lokalizacji nowo tworzonej jednostki wojskowej w Grajewie.
"Ta jednostka, która powstanie niebawem w Grajewie, będzie wchodziła w skład nowej dywizji - Podlaskiej Dywizji WP, kolejnej dywizji sformowanej na wschodzie naszego kraju…" - powiedział Mariusza Błaszczaka Minister Obrony Narodowej podczas uroczystości podpisania porozumienia.
Zgodnie z zapowiedzią szefa MON w Grajewie będzie funkcjonować brygada zmotoryzowana wchodząca w skład Podlaskiej V Dywizji Zmechanizowanej Wojska Polskiego.
Przekazane działki położone są w południowej części Grajewa, pomiędzy linią kolejową, ulicą Elewatorską i granicą administracyjną miasta. Łączna powierzchnia terenów inwestycyjnych, którą proponuje Burmistrz Miasta Grajewo pod budowę nowej jednostki wojskowej to 59,4243 ha. Teren obejmuje przekazane nieruchomości miasta Grajewo (22,8438 ha) oraz Skarbu Państwa – Lasów Państwowych (33,8493 ha) i ewentualnie nieruchomość stanowiącą własność prywatną (2,7312 ha). Poparcie dla tej propozycji i ogromne wsparcie w staraniach miasta o wybudowanie w Grajewie jednostki wojskowej wyraził Jarosław Zieliński Poseł na Sejm RP.
Ministerstwu Obrony Narodowej zostały przekazane tereny w granicach administracyjnych miasta Grajewo, które w przeszłości były już wykorzystywane przez wojsko jako plac ćwiczeń. Przypomnijmy, że w naszym mieście funkcjonowała jednostka wojskowa. Niestety w 1994 roku doszło do jej likwidacji. Teraz miasto staje przed historyczną szansą na powrót wojska w jego granice.
Obecność wojska to impuls do rozwoju lokalnej gospodarki, wielu nowych inwestycji, ale także kolejne miejsca pracy. Co najważniejsze, powrót wojska do Grajewa znacznie podniesie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców miasta, regionu i całej Polski północno-wschodniej.
Podobne porozumienie z MON zostało także podpisane przez Starostwo Powiatowe, reprezentowane przez Waldemara Remfelda. Powiat grajewski przekazał wojsku 12 ha ziemi w Wojewodzinie w gminie Grajewo.
Tłem do podpisania Porozumienia był Piknik Militarny zorganizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Podczas pikniku mieszkańcy Grajewa mogli zapoznać się z ofertą Wojska Polskiego i obejrzeć sprzęt wojskowy.

Aktualności

Powrót na początek strony