Projekt edukacyjny „Patroni grajewskich ulic” w SP 4

1. Projekt Patroni grajewskich ulic w SP 4.JPG

Celem projektu realizowanego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” było rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów; propagowanie czytelnictwa; poznanie patronów grajewskich ulic oraz ukazanie ich związku z tradycjami, historią regionu i kraju; doskonalenie umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania informacji z różnych źródeł wiedzy udostępnianych przez instytucje: Miejską Bibliotekę Publiczną Oddział dla Dzieci w Grajewie, Grajewską Izbę Historyczną, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku; wykonanie prezentacji multimedialnych „Historyczni patroni grajewskich ulic”, poznanie funkcji wymienionych instytucji; współdziałanie w promowaniu czytelnictwa.

Podczas lekcji historii uczniowie klas ósmych poznali znaczenie nadawania nazw ulicom miast wywodzących się z historii regionu i Polski, czego dobrym przykładem jest Grajewo; korzystali ze zbiorów biblioteki szkolnej i publicznej oraz broszur o postaciach historycznych otrzymanych z Biura Edukacji Publicznej Oddziału Białystok Instytutu Pamięci Narodowej. W ramach projektu klasy VIII a i VIII d odbyły wycieczki do Grajewskiej Izby Historycznej. Tam jej pracownik p. Maciej Grabowski zapoznał uczniów z fragmentem książki Tomasza Dudzińskiego „Z historii Grajewa i nie tylko” t. II pt. „Sutanna ich nie uchroniła” poświęconemu tragicznej śmierci ks. Aleksandra Pęzy w czasie okupacji niemieckiej.

Realizacji projektu towarzyszył Szkolny Konkurs „Pytamy o patrona” z udziałem 37 uczniów z klas ósmych. Zadaniem uczestników było udzielenie odpowiedzi na pytania o patronach grajewskich ulic z wykorzystaniem m. in. najnowszego planu miasta wydanego przez Urząd Miasta Grajewo. Ponadto chętni uczniowie przygotowali slajdy prezentacji multimedialnej dotyczące patronów ze szczególnym uwzględnieniem ks. Aleksandra Pęzy.

 Oto lista uczniów nagrodzonych w konkursie:

I miejsce – Wiktoria Zalewska kl. VIII a,

II miejsce – Szymon Mioduszewski kl. VIII a,

III miejsce – Magdalena Karwowska kl. VIII d, Amelia Tokarzewska kl. VIII a, Paweł Tutaj kl. VIII a.

 

Jako że tematyka konkursu eksponowała Grajewo, wymienieni uczniowie otrzymali z rąk Dyrektora szkoły – p. Karola Choynowskiego nagrodowe pakiety z Urzędu Miasta Grajewo.

Zrealizowany na tym etapie projekt z uwzględnieniem wymogów pandemicznych doskonalił umiejętności wyszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania informacji oraz pracy z planem miasta; przybliżył sylwetki patronów grajewskich ulic; uczył szacunku wobec dorobku pokoleń. Pokazał, że spacerując ulicami Grajewa warto czytać nadane im nazwy, które są wspaniałą informacją o historii Polski, regionu.

Koordynatorami projektu są: p. W. Jerulank, p. A. Bukowska, p. L. Pietrzykowska i p. E. Czaplicka.

Więcej wydarzeń: https://sp4.grajewo.com/

SP 4 Grajewo

Aktualności

Powrót na początek strony