Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu o Nagrodę Burmistrza Miasta Grajewo na przygotowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznych zagospodarowania terenów obejmujących obszar „Strzelnicy” oraz obszar wokół klubu „Hades” położonych w mieście Grajewo.

Ilustracja do artykułu IMG_1637.JPG

26 sierpnia 2020 r. podczas XXII Sesji Rady Miasta Grajewo Burmistrz Dariusz Latarowski wręczył nagrody i wyróżnienia laureatom konkursu o Nagrodę Burmistrza Miasta Grajewo na przygotowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznych zagospodarowania terenów obejmujących obszar „Strzelnicy” oraz obszar wokół klubu „Hades” położonych w mieście Grajewo. Konkurs adresowany był do studentów studiów z zakresu gospodarki przestrzennej, architektury lub kierunków pokrewnych.

Wyniki w kategorii  obszar nr 1 „Strzelnica”:

Nagroda główna w wysokości 2500 zł - Tomasz Żukowski,

I Wyróżnienie w wysokości 1500 zł - Jakub Kondracki,

II Wyróżnienie w wysokości 1000 zł – Renata Adamska.

Wyniki w kategorii obszar nr 2 „Hades”:

Nagroda główna w wysokości 2500 zł - Karolina Sobolewska

I Wyróżnienie w wysokości 1500 zł - Paulina Chomko,

II Wyróżnienie w wysokości 1000 zł – Dominika Sliżewska.

Burmistrz podziękował również obecnej na sesji dr inż. arch. Dorocie Gawryluk, a także dr hab. inż. arch. Bartoszowi Czarneckiemu, Dziekanowi Wydziału Architektury dr hab. inż. arch. Aleksandrowi Asanowiczowi z Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej oraz Jej Magnificencji Rektor Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Marcie Kosior-Kazberuk za bardzo dobrze układającą się współpracę z Miastem Grajewo i wsparcie udzielone studentom - laureatom konkursu.

 

Aktualności

Powrót na początek strony