Spotkanie Burmistrza Miasta Grajewo z seniorami

W dniu 01.09.2020 r. Burmistrz Miasta Grajewo, Dariusz Latarowski, Zastępca Burmistrza, Maciej Bednarko oraz inspektor w Referacie Pozyskiwania Środków, Edyta Lipowska uczestniczyli w spotkaniu z seniorami. Rozmowa dotyczyła przyszłości Grajewa i kierunków jego dalszego rozwoju z uwzględnieniem potrzeb osób starszych.

Spotkanie odbyło się w Klubie Seniora w Grajewie. Wśród uczestników byli przedstawiciele Zespołu miejskiego ds. opracowania Kompletnej Propozycji Projektu, jak i członkowie Zespołu kluczowych interesariuszy. Burmistrz omówił założenia konkursu, w którym bierze udział Miasto Grajewo w ramach Programu „Rozwój Lokalny” i zachęcił ponad dwudziestu uczestników do rozmowy o problemach i potrzebach osób w wieku emerytalnym. Następnie Edyta Lipowska, zastępca kierownika Zespołu miejskiego, przedstawiła krótką informację o metodach zastosowanych przez urząd pozwalających na zaktywizowanie mieszkańców i włączenie ich w pracę nad projektem pn. „Grajewo - miasto efektywnie zarządzane i przyjazne mieszkańcom”. Omówiła również trzy Karty przedsięwzięć złożone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w odpowiedzi na otwarty nabór. Projekty związane są z potrzebami seniorów. Przypomniała o najważniejszych zdiagnozowanych problemach miasta, tj. m.in. zmniejszającej się liczbie mieszkańców oraz systematycznym wzroście liczby ludności w wieku poprodukcyjnym.

Miasto Grajewo próbuje znaleźć receptę na pojawiające się problemy, a przede wszystkim chce zająć się realizacją polityki senioralnej i dostosowaniem oferty miasta do cyklu życia człowieka i zmian demograficznych w nim zachodzących. Dlatego głos seniorów ma wielkie znaczenie dla powodzenia projektu.

Uczestnicy spotkania chętnie włączyli się do rozmowy. Przedstawili wiele ciekawych propozycji na projekty w zakresie polityki senioralnej, które stawiają czoła wyzwaniom starzejącego się społeczeństwa. Liczne pomysły seniorów zostaną wzięte pod uwagę przy opisywaniu przedsięwzięć do Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego, czyli dokumentów opracowywanych w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 .

Aktualności

Powrót na początek strony