Ponad milion na Park Solidarności

skarpa.JPG

Miasto Grajewo właśnie otrzymało zwrot środków w wysokości 1 mln 550 tys. zł w związku z realizacją projektu pt. „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie". Oznacza to, że realizacja wspomnianego projektu została pozytywnie oceniona przez instytucję nadzorującą.

Umowa o dofinansowanie projektu pt. „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie” z Instytucją Wdrażającą Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana pod koniec 2017 r. Głównym celem projektu jest: zwiększenie powierzchni terenów zieleni o łącznej powierzchni 8,81 ha, dostępnych w mieście Grajewo oraz edukacja ekologiczna mieszkańców poprzez zagospodarowanie trzech wyodrębnionych obszarów dla potrzeb wypoczynku i rekreacji.


W związku z realizacją projektu pt. „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie" urządzono trzy obszary parkowe: przy ul. Zielonej i Koszarowej, przy ul. Łaziennej oraz przy skarpach na os. Broniewskiego.

Wykonanie robót zostało podzielone na trzy części: pierwsza to "Utworzenie terenów zielonych przy ul. Zielonej i Koszarowej", koszt tych prac to 115 tys. 199 zł; druga - "Utworzenie terenów zielonych przy ul. Łaziennej" - o wartości 204 tys. 660 zł oraz trzecia "Utworzenie terenów zielonych przy skarpach na os. Broniewskiego i ul. Łaziennej" za 261 tys. 538 zł.

W związku z realizacją pierwszej części wykonano roboty związane z urządzeniem zieleni oraz roboty drogowe (chodnik, dojazd i zjazd). W czasie prac przy ul. Łaziennej (II część) wykonano trawniki, posadzono drzewa oraz krzewy, obsadzono kwietniki bylinami, a także rozrzucono warstwy kory. Część trzecia to roboty związane z urządzeniem zieleni także w ul. Łaziennej, ale i na skarpach przy os. Broniewskiego. Ta część prac objęła także remont schodów. Efekty tych prac będą oczywiście najbardziej spektakularne wiosną przyszłego roku.

POLECAMY: MAPA INWESTYCJI W GRAJEWIE

Aktualności

Powrót na początek strony