Zmiana zarządcy drogi ul. Kopernika oraz Józefa Piłsudskiego.

Urząd Miasta Grajewo informuje, że z dniem 13 września 2022 r. odcinek drogi krajowej Nr 61 Szczuczyn – Augustów został pozbawiony kategorii drogi krajowej. Ulice: Kopernika oraz Józefa Piłsudskiego zostały przejęte przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Obecny zarządca dróg wojewódzkich informuje, że zostały zmienione standardy zimowego jak i letniego utrzymania tych dróg. W okresie od listopada 2022 r. do kwietnia 2023 r. w godzinach od 6 -20 został uruchomiony punkt informacji zimowej, do którego można zgłaszać uwagi dotyczące stanu zimowego utrzymania dróg pod nr tel. 85 67 67 149.

Aktualności

Powrót na początek strony