Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych w 2023 roku

gaz_ fot. Internet.jpg

Szanowni Mieszkańcy,
Urząd Miasta Grajewo informuje, iż można już składać wnioski o refundację kwoty odpowiadającej podatkowi VAT za zużycie paliwa gazowego w 2023 roku (potocznie nazywanej dodatkiem gazowym).

Refundacja przysługuje odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwie domowym, którzy wykorzystują jako główne źródło ogrzewania swojego gospodarstwa urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi (tj. gazem ziemnym wysokometanowym lub zaazotowanym, w tym skroplonym gazem ziemnym oraz propan-butanem lub innymi rodzajami gazu palnego, dostarczanymi za pomocą sieci gazowej).

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. przysługuje:

• gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje instalacje gazową
• źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB
• przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Wnioski składa się w urzędzie zgodnym z miejscem zamieszkania. Załączniki niezbędne do złożenia poprawnego wniosku o zwrot podatku VAT:

• faktura VAT (dokumentująca dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne)
• dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę VAT.

W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021 r. W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. dochód z 2022 r. Dochody weryfikowane są jednorazowo.

Wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. przyjmowane są na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Grajewo (pok. 27) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę refundacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wnioski o refundację podatku VAT można składać:
• do dnia 29 lutego 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,
• po dniu 29 lutego 2024 r. – w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku.

Aktualności

Powrót na początek strony