Informacja o zamiarze zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Burmistrz Miasta Grajewo, działając na podstawie zapisów Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236) informuje, iż zamierza dokonać zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022r.

 

Uwaga!

Wnioski należy składać pisemnie do Urzędu Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6a, 19-200 Grajewo lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (epuap) opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

 

Wzór wniosku o zakup preferencyjny węgla za 2000 zł brutto za tonę dostępny jest w załączniku lub na stronie www.grajewo.pl           

 

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpływu.

Aktualności

Powrót na początek strony