Ważne ustalenia związane z budową grajewskiego garnizonu

spotkanie ws. ustaleń wojsko (5).jpg

W piątek, 1 marca na terenie przyszłej jednostki wojskowej odbyło się ważne spotkanie w sprawie uzgodnień technicznych. Uczestni­czyli w nim Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo oraz przedstawiciele Zarządu Infrastruktury w Olsztynie, który gospodaruje nieruchomościami MON, pracownicy Agencji Mienia Wojskowego, Nadzoru Budowlanego, Gmi­ny Grajewo oraz mieszkańcy sąsiadujący z działką. Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami, w niedługim czasie rozpoczną się prace związane z ogrodzeniem terenu. Z otrzymanych infor­macji, wiemy, że w 2027 roku planowane jest ukończenie pierwszego etapu budowy stacjonarnej jednostki wojskowej w Grajewie.

Przypomnijmy, że w naszym mieście planowana jest między innymi budowa budynku sztabowego, 10 obiektów koszarowo-sztabowych, 3 stołówek oraz 5 magazynów i w sumie 3 budynków garaży. Do tego dojść ma obiekt warszta­tów sprzętu wojskowego, biuro przepustek, budynki dwóch punktów kontroli technicznej, a także dwie stacje kontroli pojazdów. Grajewska infrastruktura jednostki zawierać bę­dzie także budynki: szkoleniowe, Wojskowej Straży Pożar­nej, oddziału gospodarczego, przepompowni PPOŻ, dwóch myjni oraz stacji paliw, węzła łączności i ambulatorium. Do tego- rampa i bocznica kolejowa, a także dwa zbiorniki prze­ciwpożarowe oraz trzy na paliwo. W planach budowy jest także hala sportowa, ośrodek sprawności fizycznej oraz bo­iska sportowe.

Aktualności

Powrót na początek strony