Konkurs na „Ambasadora Europejskiego Roku Młodzieży"

plakat Rok Młodzieży.jpg

Czekamy na Wasze zgłoszenia!

Cel konkursu

Celem konkursu na „Ambasadora Europejskiego Roku Młodzieży" jest wyróżnienie 16 młodych osób, które wykazują się szczególną aktywnością w zakresie:

·  współdziałania z organizacjami pozarządowymi, samorządami szkolnymi, samorządami studenckimi, samorządami lokalnymi, które są zaangażowane w działania wspierające młodzież i rozwój społeczeństwa obywatelskiego, oraz

· inicjatyw związanych z Europejskim Rokiem Młodzieży.

Warunki udziału

W konkursie mogą wziąć udział osoby od 15 do 26 roku życia. (Jeśli jesteś osobą poniżej 18 roku życia – koniecznie załącz zgodę Rodzica. Znajdziesz ją w Regulaminie Konkursu.)

Uczestnik Konkursu samodzielnie zgłasza swoją kandydaturę.

Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Jak wziąć udział w Konkursie.
Zapoznaj się z Regulaminem.

1. Wypełnij Formularz zgłoszenia.

2. Sprawdź Formularz – upewnij się, że wypełniłeś wszystkie wymagane pola.

3. Wypełniony Formularz zgłoszenia prześlij elektronicznie do 7 kwietnia 2023 r. na nasz adres EYY2022@kprm.gov.pl

Termin

Zgłoszenia przyjmujemy do 7 kwietnia 2023 r. do godz. 23:59.


Nagrody

16 Laureatów Konkursu wyłonionych przez Komisję Konkursową otrzyma:

· tytuł „Ambasadora Europejskiego Roku Młodzieży" wraz z dyplomem,

· nagrodę rzeczową,

· zwrot kosztów dojazdu na „Ogólnopolską Konferencję dla młodzieży promującej wolontariat, transformację ekologiczno-cyfrową, społeczeństwo obywatelskie, mobilność edukacyjną i zdrowie psychiczne". (Szczegółowe informacje na temat zwrotów kosztów dojazdu prześlemy Laureatom Konkursu po jego rozstrzygnięciu)

· członkostwo w grupie roboczej, która zajmować się będzie zagadnieniami dotyczącymi młodych ludzi.


Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 28 kwietnia 2023 r. w Warszawie, na Ogólnopolskiej Konferencji dla młodzieży promującej wolontariat, transformację ekologiczno-cyfrową, społeczeństwo obywatelskie, mobilność edukacyjną i zdrowie psychiczne.

Aktualności

Powrót na początek strony