Zarządzenie nr 15/2023 Burmistrza Miasta Grajewo

Zarządzenie Nr 15/2023

Burmistrza Miasta Grajewo

07 grudnia 2023 roku

w sprawie ustalenia dnia 02 stycznia 2024 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta Grajewo

Na podstawie art. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

W związku z art. 43 ust.1 powołanej wyżej ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych i art. 129 § 1 oraz art. 130 § 1 i § 2 Kodeksu pracy (Dz.U.
z 2023 r. poz. 1465) ustala się dzień 02 stycznia 2024 roku (wtorek) dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Urzędu Miasta Grajewo – w związku ze świętem w dniu 06 stycznia 2024 roku przypadającym w sobotę.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Grajewo.

Informację o dniu wolnym należy umieścić na BIP Grajewo, stronie internetowej miasta Grajewo i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Grajewo.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                                              Burmistrz Miasta

                                                                                                                                                        mgr Dariusz Latarowski

Aktualności

Powrót na początek strony