Grajewo bierze udział w „Przywództwie w Samorządzie”

20220520_112.jpg

Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo wraz z Grzegorzem Kurzątkowskim Skarbnikiem Miasta i Emilią Piwko Naczelnikiem Wydziału Organizacyjnego uczestniczą w kolejnej już edycji programu „Przywództwo w Samorządzie”. Jest to przedsięwzięcie skierowane do drużyn miejskich – reprezentacji małych i średnich jednostek samorządu terytorialnego, które wzmacniają swoje kompetencje przywódcze i wiedzę z zakresu rezyliencji miejskiej (to między innymi zdolność do odzyskiwania utraconych lub osłabionych sił i odporność na działanie szkodliwych czynników).

 - Dzięki uczestnictwu w tym programie zyskujemy na wymianie doświadczeń z innymi samorządami, korzystamy z dobrych praktyk wypracowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz służymy radą innym miastom, czy gminom w obszarach, które my świetnie już znamy. Cykl warsztatów i szkoleń z pewnością pomaga sprostać wyzwaniom, jakie miastom i gminom niesie obecna rzeczywistość. Uczestnictwo w programie „Przywództwo w Samorządzie” przynosi korzyści w lepszym rozwoju naszego miasta – mówi Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo.

„Przywództwo w samorządzie” to jedyny w Polsce bezpłatny program szkoleniowy dla liderów samorządowych. Przygotowano go w oparciu o koncepcję rezyliencji miejskiej. Organizowany jest przez Fundację Szkoła Liderów i Fundację Veolia Polska. Cykl szkoleń składa się z 8 spotkań, podzielonych na sesje tematyczne wymiany doświadczeń w duchu Action Learning, seminaria eksperckie z zakresu rozwoju miast i trendów oraz wykłady w dziedzinach, takich jak przywództwo i strategia, infrastruktura, ekonomia, społeczeństwo, środowisko, dobrostan i zdrowie.

Udział w tym programie to dla miasta Grajewo szczególne wyróżnienie, ponieważ nasze miasto jest jednym z 8 miast z całej Polski biorących udział w 3. edycji projektu. Istotą tego przedsięwzięcia jest rzeczywista wymiana doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań na problemy systemowe między kierownictwami miast oraz wsparcie miast w realnych zagrożeniach.

Fundacja Szkoła Liderów to instytucja dbająca o jakość życia publicznego w Polsce i wśród Polaków za granicami. Powstała w 1994 roku z inicjatywy prof. Zbigniewa Pełczyńskiego, wykładowcy akademickiego na Oxford University. Fundacja od ponad 25 lat pracuje na rzecz rozwoju świadomego, opartego na wartościach przywództwa. Wynajduje i wspiera liderów różnych obszarów życia publicznego: w organizacjach pozarządowych, instytucjach samorządu terytorialnego oraz w partiach i organizacjach politycznych, ponieważ to właśnie osoby o zdolnościach przywódczych, pociągając za sobą innych, są motorem zmian.

Fundacja Veolia Polska swoje wsparcie kieruje do społeczności lokalnych na terenie działania spółek Grupy Veolia w Polsce. Działalność fundacji jest częścią polityki społecznej odpowiedzialności Veolii i skupia się na poprawie jakości życia lokalnych społeczności, poprzez realizację celów związanych z ochroną środowiska, a także wolontariatem pracowniczym. Od 2017 roku zaangażowana w realizację projektu Szkoła Liderów Miast, a od 2020 w program „Przywództwo w Samorządzie”, w którym uczestnictwo jest bezpłatne.

WM

Aktualności

Powrót na początek strony