Rekrutacja do projektu „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”

 

Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do projektu „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” rozpocznie się dnia 22 marca 2021 r. o godz. 8.00.
W ramach Poddziałania 3.2.1. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego”.
Limit wniosków:  300
Maksymalna kwota dofinansowania: 9 000 zł/os.

W ramach Poddziałania 3.2.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe”.
Limit wniosków: 50
Maksymalna kwota dofinansowania: 15 000 zł/os.

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji zostaną podane na stronie internetowej www.bon-szkolenie.pl

Więcej informacji dot. projektu https://www.grajewo.pl/pl/aktualnosci/projekt-zintegrowany-tzw-bon-na-szkolenie-.html

 

 

Aktualności

Powrót na początek strony