Szkolenie "Jak napisać projekt ?"

szkolenie 17 XII.jpg

Po raz ostatni w tym roku Centrum Organizacji Pozarządowych w Grajewie serdecznie zaprasza na szkolenie dla NGO i grup nieformalnych pt: "Jak napisać projekt?". Tym razem spotykamy się on-line – 17 grudnia w godz. 17:00 - 20:00 na platformie ZOOM (niezbędne informacje do logowania na końcu wiadomości). Tradycyjnie prosiłbym o potwierdzenie liczby osób zainteresowanych udziałem.

Celem jest podniesienie kompetencji członków i członkiń NGO w zakresie pozyskiwania środków finansowych na działalność organizacji i pisania projektów.

Uczestnik/uczestniczka po zakończeniu modułu:

  • pozna dostępne źródła finansowania;
  • wie jakie są elementy wniosku i projektu;
  • potrafi dokonać analizę potrzeb i zaplanować działania;
  • identyfikuje różne możliwości pozyskania środków finansowych;
  • zna zasady tworzenie części merytorycznej wniosków oraz części finansowej;
  • zwiększy świadomość o możliwości pozyskiwania środków finansowych.

Iwona Zaborowska – trenerka, doradca zawodowy, trener II stopnia Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych w zakresie umiejętności miękkich, budowania zespołu, relacji, komunikacji interpersonalnej , zarządzania, pracy metodą projektów i pozyskiwania środków. Od ponad 20 lat związana z sektorem pozarządowym. 

Aktualności

Powrót na początek strony