Obowiązek segregacji śmieci na cmentarzu

obowiazek segregacji smieci na cmentarzu.jpg

Burmistrz Miasta Grajewo informuje, że na terenie cmentarza komunalnego w Grajewie zostały ustawione pojemniki do segregacji odpadów komunalnych. Obowiązek segregacji wynika z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i dotyczy wszystkich nieruchomości, tak zamieszkałych, jak i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

Pojemniki są przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów takich jak:

  • tworzywa sztuczne (folie, plastikowe i metalowe elementy zniczy, elementy wieńców z tworzyw sztucznych, doniczki z tworzyw sztucznych bez ziemi)
  • szkło (znicze szklane bez zawartości, słoiki, wazony, butelki)
  • odpady biodegradowalne (trawa i liście, drobne gałęzie, kwiaty naturalne, wieńce naturalne bez sztucznych elementów)
  • odpady zmieszane (znicze i wkłady z zawartością, doniczki ceramiczne, wieńce i kwiaty trwale złączone z tworzywami sztucznymi)

 

Są one zlokalizowane w pobliżu wyjść z cmentarza w kierunku ul. Pułaskiego oraz w kierunku Domu Pogrzebowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych.

 

Wszystkie osoby korzystające z przestrzeni cmentarza komunalnego prosimy o stosowanie się do zasad segregacji, które doskonale już wszyscy znamy i od lat stosujemy w swoich domach, segregując odpady do kolorowych worków w zabudowie jednorodzinnej, czy też do pojemników ustawionych w pobliżu bloków mieszkalnych.

 

Zadbajmy wspólnie o czystość i porządek w tej, jakże ważnej dla każdego mieszkańca Grajewa przestrzeni, którą obdarzamy specjalną troską, tak jak obdarzamy nią groby wszystkich naszych bliskich.

Aktualności

Powrót na początek strony