Wideo przewodnik po prawach zwierząt w mieście

Wideo przewodnik po prawach zwierząt w mieście.png

Wideo przewodnik po prawach zwierząt w mieście został zrealizowany w wyniku konkursu Ochrona zwierząt w mieście Grajewo w 2020 r. i dofinansowany przez Burmistrza Miasta Grajewo. Wykonawcą jest Stowarzyszenie LUWIA.

 

Choć projekt jest realizowany na zlecenie miasta Grajewo, to mieszkańcy innych miast również znajdą tam wiele pomocnych wskazówek.

 

Okazuje się, że społeczeństwo ma bliżej nieokreślony stosunek do dzikich i bezdomnych zwierząt, które współegzystują z nami w środowisku miejskim, zwłaszcza w zakresie ich ochrony prawnej. Film nakieruje odbiorcę na pewne postawy wobec zwierząt i otaczającej nas przyrody: pełne szacunku, empatii i wrażliwości. Idzie za tym kształtowanie godnej, życzliwej postawy wobec drugiej istoty - człowieka także. Film nakreśla miejsce człowieka w ekosystemie. Poprzez edukację na temat praw zwierząt dzikich i bezdomnych, mieszkańcy miast zdobędą wiedzę, jak chronić te zwierzęta oraz gdzie zadzwonić, by uzyskać fachową pomoc oraz jak reagować, gdy widzimy jakieś zwierzę poszkodowane w wypadku.

 

Wideo porusza tematy związane z:

* ochroną dzikich zwierząt w mieście, jak. np. jeże, owady zapylające, gołębie, kaczki,

* bezdomnością zwierząt w mieście,

* sterylizacją psów i kotów,

* adopcją,

* pierwszą pomoc zwierzętom poszkodowanym,

* oraz z kwestią dokarmiania.

Aktualności

Powrót na początek strony