Potwierdzone przypadki grypy ptaków H5N8 u łabędzi w powiecie augustowskim

pismo-do-jst-wytyczne-postępowanie-H5N8.jpg

Podlaski Urząd Wojewódzki informuje, iż w woj. podlaskim /w powiecie augustowskim/ zostałypotwierdzone dwa  przypadki  grypy ptaków  H5N8 u łabędzi.Służbyweterynaryjne podjęłyodpowiednie działania, a sytuacja jest monitorowana w sposób ciągły.

Mającna uwadze ryzyko dalszego rozprzestrzeniania sięwirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa podlaskiego, nastąpiła mobilizacja pod kątemzgłaszaniaodnalezionych padłych  ptaków. W przypadku  odnalezienia padłych,dzikich ptaków, należyniezwłocznieprzekazywaćinformacje do PCZK/MCZK oraz do powiatowych lekarzy weterynarii.

Ponadto Podlaski PaństwowyWojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstokupoinformował,iż  do dnia  3.03.2021 r.  nie odnotowano  przypadków zakażeńwirusem grypy ptaków (podtyp H5N8) u ludzi na terenie województwa podlaskiego i w Polsce.

W związku z powyższym,zagrożenie dla zdrowia mieszkańców jest niskie.Biorącjednak pod uwagęfakt, że na świecieznane sąpojedyncze przypadki złamaniabariery gatunkowej /w jednym  kraju/ i  przeniesienia  w/w  wirusa na człowieka- należyzachowaćnastępujące zasadybezpieczeństwa:

- unikaćkontaktów z drobiem i dzikim ptactwem oraz przedmiotami na których występująślady ptasich odchodów, szczególniezwrócićuwagę na dzieci;

- niekarmić dzikiego ptactwa;

- w przypadku zauważeniapadłegoptaka  nie wolnosiędo niego zbliżać, ani w szczególności,dotykaći należyniezwłoczniepowiadomićInspekcjęWeterynaryjną;

- po każdymkontakcie z drobiem i jajami  lub dzikim ptactwem należyumyćręcewodą z mydłem lub użyćpłynu do dezynfekcji na bazie alkoholu;

- myć dokładnie wodą z detergentem wszystkie przedmioty, które miałykontakt z surowym drobiem (zamrażanie nie niszczy wirusa ptasiej grypy);

- drób i jaja możnaspożywaćwyłącznie po obróbce termicznej;

- w przypadku wystąpieniaobjawów grypopodobnych, należyzgłosićsiędo lekarza rodzinnego i poinformowaćgo o kontakcie z drobiem lub dzikim ptactwem.

Aktualności

Powrót na początek strony