Przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej

K O M U N I K A T

z dnia 19.05.2023 r.

Burmistrz Miasta Grajewo organizuje ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiącej własność miasta Grajewo.

Nieruchomość przeznaczona do przetargu położona jest w Grajewie oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1242/36 o powierzchni 1,5694 ha. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Nieruchomość przeznaczona zostaje do wydzierżawienia na cele rolnicze na okres jednego roku.

Wydzierżawiający nie może zmieniać przeznaczenia umowy dzierżawy ani oddawać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego wydzierżawienia.

Wydzierżawiający obowiązany jest do ponoszenia na koszt własny wszelkich świadczeń związanych z wydzierżawianą nieruchomością.

Czynsz dzierżawny płatny jest do dnia 30 listopada 2023 roku.

 

- cena wywoławcza – 2 000,00 zł rocznie.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 06.06.2023r. o godz. 1030 w sali nr 29 Urzędu Miasta Grajewo.

Informacje o warunkach i przedmiocie przetargu można uzyskać w pokoju nr 30 i 31 Urzędu Miasta Grajewo w godz. 730 – 1530 lub telefonicznie 86 273 0824 i 86 273 0825.

 

BURMISTRZ MIASTA

mgr Dariusz Latarowski

 

Aktualności

Powrót na początek strony