Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym

konkurs_plastyczny_2000_x_1411.jpg

„Jak Fundusze Europejskie zmieniły moją okolicę?” - pod takim hasłem Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego organizuje konkurs plastyczny. Do konkursu organizatorzy zapraszają Domy Kultury oraz Szkoły Podstawowe.Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, przedstawiającej przykłady zmian, które nastąpiły w województwie podlaskim dzięki wykorzystaniu Funduszy Europejskich, w szczególności projektówdofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, zwanego dalej „RPOWP 2014-2020”. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody, jak również dla Szkół i Domów Kultury, do których uczęszczają zwycięzcy.Zasady konkursu

Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe:
    - dzieci do lat 10,
    - dzieci i młodzież w wieku od 11 do 15 lat.Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Uczestnicy zgłaszają się do konkursu za pośrednictwem szkoły podstawowej lub wybranego przez siebie domu kultury. Każda szkoła i dom kultury wybiera po jednej najlepszej pracy w każdej kategorii wiekowej i przesyła je do organizatora do 22 listopada 2020 r. Prace oraz formularze zgłoszeniowe należy przesłać w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie) na adres zmieniamy.podlaskie@gmail.com.Prace będą oceniane według następujących kryteriów:

    - zgodność tematu pracy z tematyką konkursu,
    - jakość wykonania,
    - oryginalność i kreatywność,
    - stopień trudności wykonania.Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowane jest na grudzień tego roku.

 

Czytaj również na WROTACH PODLASIA

 

Aktualności

Powrót na początek strony