Burmistrz przekazał teren pod budowę Garnizonu

podpisanie aktu fot.1.JPG

Garnizon Grajewo powstanie w ramach 1. Dywizji Piechoty Legionów. Teren pod jego budowę został przekazany.
Dziś Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo i płk Andrzej Tomasz Pawlak działający w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa - Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej podpisali akt notarialny, w którym miasto Grajewo oficjalnie przekazało 22,8438 ha pod budowę nowej jednostki wojskowej – Garnizonu Grajewo.
Łączna powierzchnia terenu na którym funkcjonować będzie Garnizon Grajewo to 59,4243 ha. Teren obejmuje przekazane nieruchomości miasta Grajewo 22,8438 ha nieużytków oraz Skarbu Państwa – Lasów Państwowych 33,8493 ha i ewentualnie nieruchomość stanowiącą własność prywatną 2,7312 ha.
9 stycznia 2023 r. Mariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej przedstawił w Białymstoku koncepcję utworzenia 1. Dywizji Piechoty Legionów, która będzie działała głównie na terenie województwa podlaskiego. Jednostki Dywizji będą mieściły się w Grajewie, Łomży, Kolnie, Czerwonym Borze i Siemiatyczach.
Przypomnijmy, że władze Miasta Grajewo zwróciły się do Ministerstwa Obrony Narodowej z propozycją, by MON rozważyło utworzenie jednostki wojskowej w Grajewie i 16 sierpnia odpowiednia oferta została wystosowana przez Burmistrza Miasta Grajewo do Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. Poparcie dla tej propozycji oraz ogromne wsparcie w staraniach miasta o wybudowanie w Grajewie jednostki wojskowej wyraził Jarosław Zieliński Poseł na Sejm RP. Już 19 listopada 2022 r. zostało podpisane stosowne porozumienie pomiędzy Skarbem Państwa, Ministrem Obrony Narodowej, reprezentowanym przez Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, a Miastem Grajewo, reprezentowanym przez Dariusza Latarowskiego Burmistrza. Dziś tereny zostały oficjalnie przekazane wojsku, jest to kolejny etap powrotu Wojska Polskiego do Grajewa.

Aktualności

Powrót na początek strony