PRZEDSIĘBIORCO, WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Miasto Grajewo uczestniczy w II etapie konkursu w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Program jest adresowany do małych i średnich miast i ma stanowić odpowiedź na najważniejsze wyzwania, z jakimi borykają się te miasta, takie jak m.in. wdrażanie standardów dostępności, czy wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki.


Najbliższe miesiące będą czasem intensywnej pracy Zespołu miejskiego nad przygotowaniem wartościowej Kompletnej Propozycji Projektu pn. „Grajewo – miasto efektywnie zarządzane i przyjazne mieszkańcom” (w szczególności Planu Rozwoju Lokalnego i komplementarnego z nim Planu Rozwoju Instytucjonalnego). W projekcie miasto musi odnieść się m.in. do wymiaru gospodarczego (np. w zakresie wspierania przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki, wspierania innowacyjności lokalnych przedsiębiorców, wzmacniania lokalnego rynku pracy, szczególnie pod kątem osób wchodzących/adaptujących się do rynku pracy, powiązania systemu edukacji z potrzebami lokalnego rynku pracy itp.).


Miasto Grajewo ma szansę na pozyskanie dofinansowania w wysokości do 10 mln euro na projekty rozwojowe (inwestycyjne i nieinwestycyjne). Poziom dofinansowania wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, z tego 60% można przeznaczyć na inwestycje, a 40% na tzw. „działania miękkie”.


Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców, aby poświęcili kilka minut na wypełnienie ankiety dotyczącej oceny stanu i warunków rozwoju przedsiębiorczości w mieście Grajewo. Celem badania jest uzupełnienie diagnostyki miasta w zakresie przedsiębiorczości o ocenę ze strony przedsiębiorców (co wymaga poprawy, zmiany, co należy kontynuować, rozwijać, gdzie jest potencjał do rozwoju, w jaki sposób możemy współdziałać dla wspólnego sukcesu).
Badanie ankietowe prowadzone będzie do dnia 15 marca 2020 r.


Wypełnioną ankietę można dostarczyć do Urzędu Miasta Grajewo (pokój nr 10 – Referat Pozyskiwania Środków) lub przesłać na adres e-mail: e.lipowska@um.grajewo.pl
Udzielone w ankiecie odpowiedzi będą stanowiły inspirację do pracy nad Planem Rozwoju Lokalnego i Planem Rozwoju Instytucjonalnego.
Liczymy na aktywność grajewskich przedsiębiorców. Państwa zaangażowanie zwiększy szansę Grajewa na pozyskanie dotacji.

Aktualności

Powrót na początek strony