Otwarcie Klubu Młodego Programisty w Muzeum Mleka w Grajewie

Otwarcie Klubu Młodego Programisty w Muzeum Mleka w Grajewie 8.jpg

1 lipca 2022 r. odbyło się uroczyste otwarcie Klubu Młodego Programisty w Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka w Grajewie, Oddział Grajewskiego Centrum Kultury. W wydarzeniu udział wzięli  Adam Andruszkiewicz Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo, Anna Mroziewska zastępca dyrektora Grajewskiego Centrum Kultury, Iwona Brzózka-Złotnicka Prezeska Zarządu Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog, dyrektorzy grajewskich szkół, dzieci, młodzież oraz rodzice.

Spotkanie zainaugurował Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo, który powitał zebranych gości i podziękował organizatorom za wybranie Grajewa oraz Muzeum Mleka do projektu. Następnie głos zabrał Adam Andruszkiewicz Minister w Kancelarii Rady Ministrów odpowiedzialny za cyfryzację, który podkreślił szanse rozwoju jakie stwarza udział w projekcie. Anna Mroziewska zastępca dyrektora Grajewskiego Centrum Kultury podziękowała zebranym za przybycie i za możliwość udziału Muzeum Mleka w II Edycji KMP.

Następnym punktem programu była prezentacja Iwony Brzózki-Złotnickiej, która przedstawiła historię i założenia Klubu Młodego Programisty, który działa pod patronatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Państwowego Instytutu Badawczego NASK w 16 miastach w całej Polsce. Podczas trwania II Edycji KMP w zajęciach stacjonarnych weźmie udział ponad 6,5 tys. dzieci a w zajęciach online, 9 tys. Podczas roku szkolnego 2022/2023 będą odbywały się zajęcia  dla uczniów i uczennic wszystkich klas szkół podstawowych. Nie zapomniano o rodzicach, nauczycielach i edukatorach, dla których zostaną przygotowane specjalne zajęcia.

Zebrani uczestnicy świętowali uroczyste otwarcie KMP w Muzeum Mleka przy okolicznościowym torcie. Następnie najmłodsi uczestniczyli w zajęciach pokazowych KMP, które poprowadziły trenerki: Natalia  oraz Agnieszka Kucisz. Dzieci otrzymały upominki od organizatorów a następnie odkryły interesujący świat programowania. Na pytanie co to jest sztuczna inteligencja, jedna z uczestniczek powiedziała: „Sztuczna inteligencja, to umysł robota, która się rozwija”.  Nie dziwi więc fakt, że dzieci świetnie poradziły sobie z wyzwaniami programowania i wyszły z zajęć uśmiechnięte i zadowolone.

CTM-MM

Aktualności

Powrót na początek strony