Zaproszenie - Walne Zgromadzenie Członków Miejskiej Spółki Wodnej z terenu miasta Grajewo

Z A P R O S Z E N I E


        Zarząd Miejskiej Spółki Wodnej w Grajewie mając na uwadze prawidłowe korzystanie i dbanie o urządzenia melioracyjne na terenie administracyjnym gminy miejskiej Grajewo zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Miejskiej Spółki Wodnej  z terenu miasta Grajewo, które odbędzie się w dniu 4 marca  2024 roku  o godz. 16:30 w sali nr 29 tutejszego Urzędu przy ulicy Strażackiej 6A ( sala konferencyjna).
    W przypadku braku frekwencji drugie zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 16:45.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego zebrania i protokolanta.
3. Wybór Zarządu Miejskiej Spółki Wodnej w Grajewie.
4. Wybór Komisji Rewizyjnej Miejskiej Spółki Wodnej w Grajewie.
5. Ustalenie składki członkowskiej za rok 2023.
6. Ustalenie planu działań dotyczącego przeprowadzenia konserwacji bieżącej i gruntowej rowów melioracyjnych położonych na terenie miasta Grajewo.
7. Zatwierdzenie budżetu Miejskiej Spółki Wodnej na rok 2024.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.

    Z uwagi na ważność omawianych spraw proszę o punktualne i niezawodne przybycie.


                                    Z poważaniem:

                                    Przewodniczący Zarządu
                                Miejskiej Spółki Wodnej w Grajewie

Aktualności

Powrót na początek strony