Komunikat w sprawie uruchomienia targowiska miejskiego w Grajewie w dniu 17 kwietnia 2020 r.

Grajewo, 15.04.2020 r.

KOMUNIKAT

W celu umożliwienia konsumentom zakupu a handlującym sprzedaży produktów na targowisku miejskim w Grajewie w dniu 17 kwietnia 2020 r. (piątek) możliwa będzie w ograniczonym stopniu działalność targowiska.

Ze względu na obowiązujący w kraju stan epidemii ustala się następujące ograniczenia:

  1. Handlujących obowiązuje telefoniczna rezerwacja miejsca w czwartek w godzinach pracy Urzędu 7.30–15.30 nr. tel. 086-273-08-16
  2. Dopuszcza się wjazd/wejście na teren targowiska 35 osób/podmiotów wnoszących opłatę targową,
  3. Wjazd/wejście na targowisko na podstawie wcześniej dokonanej rezerwacji i dokumentu tożsamości ze zdjęciem od godz. 6.00 i pobyt do 13.00,
  4. Miejsce, w którym sprzedający może prowadzić handel na targowisku wskazuje osoba upoważniona przez zarządcę targowiska.

Ustala się następujące zasady bezpieczeństwa osób sprzedających i kupujących:

  1. 3 osoby kupujące na jedno stanowisko prowadzenia sprzedaży z wyłączaniem osób stanowiących obsługę targowiska/straganu,
  2. Zarządzający targowiskiem zapewnia osobom wchodzącym na jego teren środek do dezynfekcji rąk,
  3. Obowiązek utrzymania w przestrzeni targowiska min. 2 metrów odległości pomiędzy osobami,
  4. Obowiązek zakrywania przez handlujących i kupujących na targowisku nosa i ust przy pomocy części odzieży lub maski,
  5. Obowiązek zachowania 2 m odległości pomiędzy stoiskami prowadzącymi sprzedaż,
  6. Kupujący oczekują (w kolejce) na wejście na teren targowiska przy wskazanej przez osobę upoważnioną bramie wejściowej, aby ilość osób kupujących na targowisku w tym samym czasie nie przekraczała limitu 3 osób na jedno stanowisko sprzedaży.

Osoba upoważniona przez zarządcę targowiska egzekwuje przestrzeganie ograniczeń oraz zasad bezpieczeństwa przez sprzedających i kupujących. Nad przestrzeganiem zasad określonych w Komunikacie będzie także czuwała Policja.

 

Dariusz Latarowski

Burmistrz Miasta Grajewo

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. z 2020 r. poz. 658).

 

Zalecenia mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniu epidemiologicznemu COVID-19 podczas sprzedaży na targowiskach i bazarach.

Aktualności

Powrót na początek strony