Podatki - od 11 lutego akcja roznoszenia

Urząd Miasta Grajewo informuje.jpg

Urząd Miasta Grajewo informuje, że od 11 lutego br. rozpocznie się akcja roznoszenia decyzji wymiarowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2022.

            Doręczanie może odbywać się w dni powszednie oraz w soboty i niedziele. W dni powszednie doręczanie odbywa się po godzinach pracy urzędnika lub w czasie jego urlopu. Wspomniane decyzje będą dostarczane zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa oraz dystansu społecznego wprowadzonymi przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Doręczyciele – pracownicy Urzędu – nie pobierają żadnych kwot pieniężnych, mają jedynie dostarczyć przesyłkę. Każdy z pracowników będzie posiadał przy sobie identyfikator, który na żądanie Podatnika zobowiązany jest okazać. Osoby odbierające przesyłki proszone są o składanie daty oraz czytelnych podpisów na zwrotnym potwierdzeniu odbioru.

Dystrybucja decyzji podatkowych potrwa od 11 lutego do 28 lutego 2022 roku. Po tym terminie decyzje, które z różnych powodów nie zostały doręczone adresatom, zostaną przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego. Za pośrednictwem operatora pocztowego przekazane zostaną również decyzje wymiarowe dla Podatników, którzy wskazali adres do korespondencji poza obszarem Miasta Grajewo.

Decyzje wymiarowe drukowane są z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego U. I. INFO – SYSTEM.

Wszelkie pytania i wątpliwości w sprawie wydanych decyzji wymiarowych ww. podatków należy kierować do Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Grajewo – tel. (86) 273 0 812.

Jednocześnie informujemy, iż z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, zaleca się regulowanie zobowiązań podatkowych z wykorzystaniem elektronicznych metod płatności. Oczywiście opłaty ww. podatków można również dokonać  w kasie Urzędu Miasta Grajewo, która jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00.
W kasie istnieje możliwość dokonywania płatności za pomocą kart płatniczych.

 

 

 

 

Aktualności

Powrót na początek strony