Budżet Obywatelski 2021: Lista zadań zakwalifikowanych do głosowania

2 sierpnia 2020 r. minął termin składania formularzy zgłoszeniowych propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego 2021. Mieszkańcy Grajewa zgłosili cztery projekty. Były to:
1. "Plac zabaw z siłownią przy Pływalni i Muzeum Mleka"
2. "Modernizacja Miasteczka Ruchu Rowerowego w Grajewie"
3. "Poprawa bezpieczeństwa pieszych"
4. "Mural na terenie miasta"
Po weryfikacji i analizie zgłoszonych projektów właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu Miasta pozytywnie oceniły dwa zadania, które zostaną poddane pod głosowanie. Natomiast dwa zadania otrzymały negatywną opinię i zostały odrzucone.

                                                                                                                                                                             Grajewo, 14.08.2020 r.

Lista zadań pozytywnie ocenionych, które zostaną poddane pod głosowanie w sprawie wyboru zadań do budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Lp.

Nazwa zadania i jego lokalizacja w brzmieniu proponowanym przez wnioskodawców

Opis zadania

Nr zadania w rejestrze

Orientacyjny koszt brutto w zł *

Uzasadnienie

(w przypadku weryfikacji negatywnej)

1

Plac zabaw z siłownią przy Pływalni i Muzeum Mleka

W parku ma zostać wykonany bezpieczny plac zabaw zgodny z normą PN-EN 1176, składający się z: 1. zestaw Wieża 12 2. huśtawka kombinowana 3. trampolina ziemna 4. huśtawka ważka podwójna 5. sprężynowiec konik 6. sprężynowiec skuter 7. karuzela wielki wirujący talerz Na placu z kostki brukowej w pobliżu placu zabaw ma zostać wybudowana siłownia zewnętrzna składająca się z mocowanych na jednym pylonie 2 urządzeń w parach: 1. podciagacz + wypychacz 2. wahadło + steper 3. orbitrek + rowerek 4. narciarz + wioślarz 5. twister + biegacz Montaż na kostce brukowej w pobliżu placu zabaw dwóch solarnych ławek multimedialnych z WiFi i możliwością ładowania USB.

BO.1.2021

147 738,05 zł

_________

2

Poprawa bezpieczeństwa pieszych

Projekt zakłada powstanie inteligentnych, aktywnych przejść dla pieszych w miejscach niebezpiecznych, często uczęszczanych przez dzieci i młodzież. Proponowany system przejść znacznie poprawi bezpieczeństwo. Przejścia wykonane z nawierzchni antypoślizgowej, mają białe pasy z czerwonym obramowaniem, a na nim aktywne punkty świetlne i odblaskowe, czujniki ruchu i lampy ostrzegawcze.

BO.3.2021

133 000,00 zł

_________

* przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu realizacji zadania

 

 

Grajewo, 14.08.2020 r.

 

Lista zadań odrzuconych, które nie zostaną poddane pod głosowanie w sprawie wyboru zadań do budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Lp.

Nazwa zadania i jego lokalizacja w brzmieniu proponowanym przez wnioskodawców

Opis zadania

Nr zadania w rejestrze

Orientacyjny koszt brutto w zł *

Uzasadnienie

(w przypadku weryfikacji negatywnej)

1

Mural na terenie miasta

Głównym założeniem jest wykonanie muralu w okolicach centrum lub dworca kolejowego w celu poprawy wyglądu miasta i niejako reklamy Grajewa. Mural zawierałby napis Grajewo oraz motyw czerwonego wilka z herbu miasta z akcentami leśnymi.

BO.4.2021

Brak wpisanego orientacyjnego kosztu

Projekt pozostał w wersji roboczej, brak listy poparcia, brak orientacyjnego kosztu wykonania projektu.

2

Modernizacja Miasteczka Ruchu Rowerowego w Grajewie

Działania związane z realizacją zadania:
- Rozebrane obrzeży na podsypce piaskowej;
- Ułożenie obrzeży na nowej podsypce piaskowej;
- Ułożenie z kostki brukowej (lub posadzki przemysłowej/ewentualnie nawierzchnią z innego materiału) nowej nawierzchni alejek rowerowych;
- Demontaż starych znaków drogowych;
- Zakup i montaż nowych znaków drogowych;
- Zakup i montaż tablicy informacyjnej;

BO.2.2021

144 300,00 zł

Zadanie będzie proponowane do realizacji
w 2020 r. na sierpniowej sesji Rady Miasta.

* przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu realizacji zadania

Aktualności

Powrót na początek strony