Międzyszkolny Projekt Edukacyjny „Łączy nas Patron – Henryk Sienkiewicz

Mapa.jpg

W nawiązaniu do działań podjętych w poprzednim roku szkolnym w Szkole Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie, eksponujących 480-lecie nadania praw miejskich Grajewu, a które dotyczyły Miejskiego Projektu Edukacyjnego „Sienkiewiczowska Lekturiada” realizowanego pod Patronatem Burmistrza Miasta Grajewo – Pana Dariusza Latarowskiego, kontynuujemy je z uwagi na podjętą współpracę z podmiotami zewnętrznymi (szkoły, muzeum).


W bieżącym roku w naszej szkole realizowany jest Międzyszkolny Projekt Edukacyjny „Łączy nas Patron – Henryk Sienkiewicz”, do którego przystąpiły także:
• Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku,
• Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Okrzei,
• Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej,
• Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.
Celem projektu jest integracja szkół sienkiewiczowskich wokół Patrona Henryka Sienkiewicza; eksponowanie popularyzatorskiej i edukacyjnej działalności Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej; promocja czytelnictwa; przybliżenie twórczości Henryka Sienkiewicza; rozwijanie kreatywności uczniów w różnych obszarach; poznawanie miejscowości, będących siedzibami zaangażowanych szkół i muzeum.

Projekt realizowany będzie do czerwca 2021 r. z wykorzystaniem dostępnych komunikatorów.
Rezultatami podjętych działań zaplanowanych do końca bieżącego roku kalendarzowego są:
• „Droga Koleżanko/Drogi Kolego – zapraszam Cię do…” – listy zachęcające koleżanki/ kolegów ze szkoły w innej miejscowości do przyjazdu do Grajewa, Słupska, Woli Okrzejskiej i Okrzei.
• „Moja miejscowość w świątecznej odsłonie” – wykonanie kartek z życzeniami świątecznymi z wykorzystaniem technik plastycznych lub TIK wysłanych drogą elektroniczną do zaprzyjaźnionego muzeum i szkół sienkiewiczowskich.
Listy i życzenia będą opublikowane na stronach internetowych zaangażowanych szkół sienkiewiczowskich i muzeum.
• Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Sienkiewicz jako bohater własnego utworu” dla klas IV – VIII– wyniki zostaną ogłoszone w styczniu przez Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.
Wszystkie prace uczniowskie są bardzo ciekawe. Zachęcamy do przeczytania ich, ale też zwrócenia uwagi na to, o czym piszą nasi uczniowie, zachęcając innych do przyjazdu do Grajewa -   poniżej link do artykułu na stronie internetowej szkoły:   http://sp4.grajewo.com/miedzyszkolny-projekt-edukacyjny-laczy-nas-patron-henryk-sienkiewicz/


Koordynatorkami i realizatorkami projektu w SP 4 są panie: Halina Muryjas-Rząsa, Lilla Pietrzykowska, Urszula Krystyna Bołonkowska i Sabina Łempicka.


SP 4 Grajewo

Aktualności

Powrót na początek strony