Zaproszenie na bezpłatne szkolenie

Ilustracja do artykułu zaproszenie na szkolenie.jpg

Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, PFR oraz PFR Portal PPK

zapraszają na konferencję

„PPK blisko Ciebie”,

dot. funkcjonowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

Białystok, 14.09.2020 godz. 11:00

Podlaski Urząd Wojewódzki

Celem cyklu konferencji wojewódzkich pod nazwą „PPK Blisko Ciebie” jest wsparcie przedsiębiorcóww procesie wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Szczególnie  serdecznie zapraszamy  reprezentantów  firm  (właścicieli,  kadrę zarządzającą, przedstawicieli działów HR i finansowych), a także media oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką PPK.

Konferencja realizowana  jest  przez PFR  oraz PFR  Portal  PPK we  współpracy  z Wojewodą.Spotkanie  obejmuje  prezentację  najważniejszych  założeń  Ustawy  o  PPK, omówienie  zasad  wdrożenia  programu,  a  także  przedstawienie  dotychczasowych doświadczeń pracodawców.W  planie  spotkania  przewidziany  jest  czas  na  indywidualnekonsultacje z Ekspertami Regionalnymi PPK oraz na sesję pytań i odpowiedzi.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak obowiązuje rejestracja. Program konferencji oraz formularz rejestracyjny dostępne są na specjalnie dedykowanej wydarzeniu stronie.

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 konferencje będą prowadzone z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i zasad bezpieczeństwa.  Przed rejestracją  na  wydarzenie  prosimy  o  zapoznanie  się  z  naszymi  zasadami  uczestnictwa w szkoleniach stacjonarnych, które znajdują się tutaj.

Aktualności

Powrót na początek strony