Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Miasta Grajewo - kwestionariusz ankiety internetowej

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 17 lutego do 24 lutego 2022 roku, na terenie naszego miasta są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań
zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania
dokumentu jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych Miasta Grajewo.
Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

https://www.webankieta.pl/ankieta/709482/miasto-grajewo-mieszkancy.html


Zachęcamy do udziału w badaniu.

Aktualności

Powrót na początek strony