Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Klubu Sportowego Warmia Grajewo ODWOŁANE

20 października bieżącego roku ze względu na sytuację spowodowaną nawrotem pandemii koronawirusa i działając na podstawie Art. 10 ustęp 1f Ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach Zarząd Klubu Sportowego WARMIA Grajewo podjął uchwałę o odwołaniu zaplanowanego na 21 października 2020 roku  Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Klubu Sportowego.

Zgodnie z Art. 10 ustęp 1f Ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach, w przypadku upłynięcia kadencji władz stowarzyszenia w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, kadencja ulega przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Jak powszechnie wiadomo od 20 marca do odwołania obowiązuje w Polsce stan epidemii.

Organizacja zebrania w czasie wyraźnego wzrostu zachorowań na COVID-19 mogłaby narazić zdrowie Członków Klubu a zwłaszcza grupy Szanownych Seniorów, od wielu lat uczestniczących w klubowych zebraniach. Z dniem 17 października Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadził ograniczenia, mające zapobiec rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2, obejmujące między innymi zakaz organizowania zgromadzeń powyżej 25 osób. Lista Członków Klubu obecnie zawiera 48 nazwisk.

 

Zebranie zostanie zwołane natychmiast po zdjęciu przez rząd ograniczeń w liczbie osób uczestniczących w zgromadzeniach. Jako Zarząd jesteśmy zobowiązani do zapewnienia warunków do uczestnictwa w Zebraniu wszystkim uprawnionym Członkom Klubu i nie ograniczanie ich ilości w celu umożliwienia bezpiecznego i czynnego udziału w obradach – głosowania i wyboru nowego Zarządu Klubu.

 

Zarząd K.S. WARMIA Grajewo

 

http://kswarmiagrajewo.pl

http://facebook.com/warmia

http://www.youtube.com/c/KSWARMIAGrajewo

Aktualności

Powrót na początek strony