Wizyta studyjna w Grajewie

41 wizyta studyjna.JPG

Dziś w Urzędzie Miasta Grajewo gościliśmy przedstawicieli Zespołów ds. Rewitalizacji reprezentujących urzędy marszałkowskie z całego kraju (województwa: Dolnośląskie, Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie, Małopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie, Zachodniopomorskie i Podlaskie), a także przedstawicieli z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz z Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Wzięli oni udział w wizycie studyjnej, która odbyła się w ramach międzyregionalnej sieci Zespołów ds. Rewitalizacji.


Miasto Grajewo reprezentował Burmistrz Dariusz Latarowski oraz jego Zastępca Maciej Bednarko. W trakcie spotkania Burmistrz przedstawił prezentację dotyczącą rewitalizacji Grajewa, zaprezentował film promujący zrealizowane inwestycje, opowiadał o doświadczeniach płynących z uczestnictwa w projekcie pn. "Modelowa Rewitalizacja Miast" oraz w międzynarodowym projekcie pn. "Nasze Grajewo - model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu". Zgromadzeni na sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Grajewo przedstawiciele z całej Polski byli pod ogromnym wrażeniem inwestycji, które Miasto Grajewo zrealizowało w ostatnich latach.  


Po dyskusji Burmistrz oprowadził uczestników po naszym mieście, aby pokazać miejsca, które - dzięki realizacji inwestycji - zmieniły oblicze Grajewa - takie jak np. Park Solidarności. Burmistrz Dariusz Latarowski opowiadał też o swoich dalszych planach inwestycyjnych, co spotkało się z wielkim entuzjazmem uczestników wizyty.


Po spacerze studyjnym wszyscy przedstawiciele wspomnianych zespołów udali się do Grajewskiej Izby Historycznej, gdzie odbył się warsztat integracyjny pod tytułem "I ty możesz zostać rewitalizatorem? CREATIO URBI - zaprojektuj miasto".


Wizyta studyjna w województwie podlaskim w ramach międzyregionalnej sieci Zespołów ds. Rewitalizacji została zorganizowana przez Województwo Podlaskie w dniach od 13 do 16 września. Miejsca, które zostały zaplanowane na trasie, to - oprócz Grajewa - także Białystok, Tykocin, Hajnówka, Supraśl.

Aktualności

Powrót na początek strony