Infrastruktura docelowa na potrzeby brygady powstanie w naszym mieście

Wiceminister M.Wiśniewski.jpg

O powrocie Wojska do Grajewa rozmawiamy z Wiceministrem Obrony Narodowej Michałem Wiśniewskim

 

W Grajewie zlokalizowane mają być elementy nowej Brygady Zmotoryzowanej 1 Dywizji Piechoty Legionów. Realne jest rozpoczęcie fizycznych prac budowlanych już pod koniec bieżącego roku. Teraz opracowywany jest plan docelowej zabudowy kompleksu, na podstawie którego wykonana zostanie dokumentacja techniczna wraz z pozyskaniem wszystkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę.  Budowa koszar wojskowych w Grajewie będzie zapewne jedną z większych inwestycji w tym rejonie, o  ile nie największą. Jak informuje Wiceminister Obrony Narodowej Michał Wiśniewski, dla regionu to nie tylko inwestycja budowlana. Trzeba pamiętać, że tak duży kompleks wojskowy wciąż wymagał będzie specjalistycznych usług zapewniających jego codzienne funkcjonowanie. To szansa dla regionu, by na te potrzeby odpowiedzieć. Niezbędne będą dostawy żywności, utrzymanie czystości obiektów, pralnie i inne usługi logistyczne. To szansa dla lokalnych przedsiębiorców na znalezienie stałego i stabilnego kontrahenta.  Zainteresowani służbą w Grajewie wszelkie informacje mogą znaleźć na stronach Wojskowego Centrum Rekrutacji. Osoby chętne do służby w Grajewie oraz w 1 Dywizji Piechoty Legionów mogą zaznaczyć zamiar odbywania służby właśnie w tych miejscach. Nabory do wojska trwają. Każda jednostka wojskowa zatrudnia również kilka – kilkanaście procent pracowników cywilnych, tak też będzie i w tym przypadku. Oczywiście priorytetem jest zwiększenie potencjału wojskowego kraju. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie ustawa o Obronie Ojczyzny, która dała narzędzia do wzmocnienia Wojska Polskiego. Sporo szczegółów dotyczących grajewskich koszar z wiadomych względów na tym etapie musi nadal pozostać tajemnicą. Terminy formowania poszczególnych elementów Brygady Zmotoryzowanej są już zaplanowane. Ministerstwo Obrony Narodowej wydało wszystkie wymagane dokumenty planistyczne - lecz one są niejawne i MON nie upublicznia informacji w nich zawartych. W pierwszej kolejności powstanie miasteczko kontenerowe w Wojewodzinie (budowa rozpocznie się w najbliższym czasie) w celu rozpoczęcia formowania jednostki wojskowej, a równolegle będzie budowana infrastruktura docelowa w Grajewie.

 

Jaki będzie teraz kolejny krok w kierunku budowy jednostki wojskowej w Grajewie?

 

 - Należy na samym początku podkreślić, że dzięki ustawie o Obronie Ojczyzny, której autorem jest Prezes Jarosław Kaczyński, możemy bardzo szybko odtworzyć zlikwidowane i tworzyć nowe jednostki wojskowe. To dzięki decyzjom Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka wzmacniamy w szczególności ścianę wschodnią, co widoczne jest w Grajewie i Wojewodzinie. Dzięki czemu my, Podlasianie, możemy czuć się bezpieczni. Pierwszym etapem prac jest przygotowanie infrastruktury tymczasowej w Wojewodzinie. Taka infrastruktura oparta jest na rozwiązaniach kontenerowych. Podobne rozwiązanie zaproponowaliśmy w Waplewie i dziś wiemy, że to bardzo dobry kierunek. Infrastruktura tymczasowa to dynamiczna odpowiedź na potrzeby regionu, która pozwala na szybką realizację kluczowych dla sił zbrojnych inwestycji związanych z rozbudową zdolności wojskowych. Konsekwentnie rozwijamy nasz potencjał obronny. Tworzenie infrastruktury wojskowej na ścianie wschodniej naszego kraju to priorytet, sięgamy więc po sprawdzone rozwiązania, które realnie wpływają na podniesienie poziomu bezpieczeństwa państwa. Zaplanowaliśmy, że w Grajewie powstanie już infrastruktura docelowa na potrzeby brygady. Opracowujemy plan docelowej zabudowy kompleksu, na podstawie którego wykonana zostanie dokumentacja techniczna (projekty)wraz z pozyskaniem wszystkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę. W kolejnym etapie planujemy przeprowadzenie prac budowlanych. Zakładamy, że realne jest rozpoczęcie fizycznych prac budowlanych już pod koniec 2023 roku.

 

Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że wiele szczegółów z powodów oczywistych jest objętych tajemnicą wojskową, lecz proszę w miarę możliwości o informacje dotyczące tego, ilu żołnierzy docelowo ma liczyć grajewska jednostka oraz jakim sprzętem operować?

 

 - W Grajewie zlokalizowane mają być elementy nowej Brygady Zmotoryzowanej 1 Dywizji Piechoty Legionów. Teren, jakim MON dysponowało będzie w Grajewie i Wojewodzinie, pozwala na rozmieszczenie głównych sił Brygady w tej lokalizacji. Ministrowi Obrony Narodowej Panu Mariuszowi Błaszczakowi bardzo zależy na zwiększeniu liczebności żołnierzy. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wspomniany wcześniej akt prawny – ustawa o Obronie Ojczyzny, która dała nam narzędzia do wzmocnienia Wojska Polskiego.

 

Nasycenie ściany wschodniej kraju wojskiem nie tylko wzmacnia potencjał obronny i odstraszający potencjalnego agresora, lecz również wygeneruje inwestycje. Czy Pana zdaniem fakt budowy jednostki w Grajewie przełoży się pozytywnie na rozwój lokalnej gospodarki, a jeżeli tak, to w jakim zakresie?

 

 - Budowa koszar wojskowych w Grajewie będzie zapewne jedną z większych inwestycji w tym rejonie, jeżeli nie największą. Realizacja robót budowlanych da niezaprzeczalną możliwość lokalnym firmom budowlanym oraz dostawcom usług do uczestniczenia w tym przedsięwzięciu, a tym samym wpłynie na rozwój lokalnej gospodarki. Ale dla regionu to nie tylko inwestycja budowlana. Trzeba pamiętać, że tak duży kompleks wojskowy na co dzień wymagał będzie specjalistycznych usług zapewniających jego codzienne funkcjonowanie. To szansa dla regionu, by na te potrzeby odpowiedzieć. Niezbędne będą dostawy żywności, utrzymanie czystości obiektów, pralnie i inne usługi logistyczne. To szansa dla lokalnych przedsiębiorców na znalezienie stałego i stabilnego kontrahenta. Nie bez znaczenia dla lokalnej gospodarki jest także prawdopodobny wzrost konsumpcji, generowany przez kilkaset nowych miejsc pracy.

 

Czy jednostka wojskowa w Grajewie będzie potrzebowała pracowników cywilnych, czyli czy jest szansa, że tym samym przybędzie w mieście miejsc pracy dla cywili?

 

 - Każda jednostka wojskowe zatrudnia również kilka – kilkanaście procent pracowników cywilnych, tak też będzie i w tym przypadku. Jak wspomniano przy okazji rozmowy na temat liczebności jednostek wojskowych, około 200 cywili może znaleźć pracę w brygadzie zmechanizowanej.

 

Wojsko Polskie to solidny i sprawdzony pracodawca. Ilu żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej będzie potrzebowała 1 Dywizja Piechoty Legionów, a ilu jednostka w Grajewie? Proszę przypomnieć, na jakie pieniądze oraz ewentualny rozwój kariery może liczyć żołnierz rozpoczynający dopiero dobrowolną zasadniczą służbę wojskową?

 

 - To będą zarówno żołnierze zawodowi, jak i żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Szczegółowe informacje dostępne są w Wojskowych Centrach Rekrutacji. W województwie podlaskim zlokalizowane są one w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Suwałkach i Łomży – zachęcam do odwiedzenia portali internetowych, na których znajdziecie Państwo odpowiedź na najważniejsze pytania.

Chciałbym podkreślić, że wybierając DZSW żołnierz przejdzie przez 2 etapy służby – 28-dniowe szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej lub centrum szkolenia zakończone przysięgą oraz 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne w jednostce wojskowej, w tym czasie będzie miał wybór – nie musi być skoszarowany. Żołnierzowi będzie przysługiwało wynagrodzenie w okresie szkolenia w wysokości pensji żołnierza zawodowego – 4960 zł, a ponadto prawo do urlopu wypoczynkowego, możliwość wstąpienia do rezerwy aktywnej lub Wojsk Obrony Terytorialnej (po ukończeniu 28-dniowego szkolenia),prawo ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej i pierwszeństwo w naborze (po 11-miesięcznym szkoleniu specjalistycznym),pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej (po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska). Na czas służby żołnierz będzie miał zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, mundur, ekwipunek oraz ubezpieczenie, będzie mógł wliczyć czas szkolenia do okresu odbywania służby wojskowej lub do okresu zatrudnienia. Proszę pamiętać, że żołnierz może przerwać służbę w dowolnym momencie.

 

Gdzie mogą szukać informacji zainteresowani służbą w Grajewie grajewianie i grajewianki? Czy rekrutacja do 1 DPL oraz do grajewskiej jednostki już ruszyła? Czy są już chętni?

 

- Tak jak wspominałem, zainteresowani wszelkie informacje mogą znaleźć na stronach Wojskowego Centrum Rekrutacji. Osoby chętne do służby w Grajewie oraz w 1 Dywizji Piechoty Legionów mogą zaznaczyć zamiar odbywania służby właśnie w tych miejscach. Nabory do wojska trwają, a z informacji z tzw. terenu wiem, że pierwsi chętni już są.

 

 

Jaką funkcję w 1 DPL pełnić będzie grajewska jednostka i jaką dla kraju 1 Dywizja Piechoty Legionów?

 

 -  1 Dywizja Piechoty Legionów co do zasady będzie zbudowana podobnie jak pozostałe dywizje zmechanizowane, natomiast- co bardzo ważne- sprzęt, w jaki zostanie wyposażona, będzie dostosowany do warunków terenowych działania dywizji, np. czołgi K2. Dywizja ta będzie, obok 16 Dywizji Zmechanizowanej i 18Dywizji Zmechanizowanej, odpowiedzialna za wzmocnienie nie tylko wschodniej granicy naszego kraju, ale szerzej, wschodniej flanki NATO – z tego względu jej formowanie ma niebagatelne znaczenie dla bezpieczeństwa i obronności Polski. Utworzenie 1 DPL jest dowodem znacznego postępu i rozwoju polskich Sił Zbrojnych oraz tego, że bezpieczeństwo wschodniej granicy jest traktowane priorytetowo.

 

 - Czy na tym etapie można już mówić o terminach uruchomienia jednostki wojskowej w Grajewie oraz podać informację o tym, kiedy i jakie budynki oraz inna infrastruktura powstaną w jednostce w naszym mieście?

 

Oczywiście terminy formowania poszczególnych elementów Brygady Zmotoryzowanej są już zaplanowane. MON wydało wszystkie wymagane dokumenty planistyczne - niestety one są niejawne i nie powinniśmy jeszcze upubliczniać informacji w nich zawartych. Inwestycja jest zaplanowana dwuetapowo. W pierwszej kolejności powstanie miasteczko kontenerowe w Wojewodzinie (budowa rozpocznie się w najbliższym czasie) w celu rozpoczęcia formowania jednostki wojskowej, a równolegle będzie budowana infrastruktura docelowa w Grajewie. Analogiczne rozwiązanie jest stosowane m.in. w Kolnie. Wyznaczeni inwestorzy wojskowi już wykonują prace planistyczne, w najbliższym czasie przystąpią do realizacji prac projektowych, a następnie budowlanych. Wykonawcy tych prac w dużej części wyłaniani będą w ramach postępowań przetargowych, których rozpoczęcie i wyniki sukcesywnie ogłaszane będą na portalach internetowych inwestorów – dla Grajewa i Wojewodzina to Agencja Mienia Wojskowego. Podobnie sprawa wygląda z rekrutacją – wszystkie terminy naborów czy szkoleń ogłaszane są w Wojskowych Centrach Rekrutacji. Dzięki decyzjom Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka bardzo szybko są realizowane decyzje związane z jak najszybszym ukompletowaniem 1 Dywizji.

 

 - Słyszeliśmy, że jest Pan związany z naszym regionem.

 

Tak, urodziłem się w Augustowie. Tam chodziłem do szkoły, lecz wychowałem się na wsi w rodzinnym gospodarstwie w powiecie augustowskim, ale z parafią w Rajgrodzie. Mój tata pochodzi ze wsi Łazarze niedaleko Grajewa. W Grajewie mam również liczną rodzinę, więc tereny Grajewa i okolic nie są mi obce, wręcz mogę powiedzieć, że to tereny rodzinne.

 

 - Dziękujemy za rozmowę.

WM

Gazeta Grajewska nr 7 (146) 2023 z 14 lipca 2023

Aktualności

Powrót na początek strony